Latvijas Cempionats Rogaininga 21.07.2018
21.07.2018
Sveikuli
COK Silva
Start:12:00:00
Sunset:21:58:00
Sunrise:05:03:00
SVEIKUlU ROGAININGS 6H
PlaceNRClassName Ctry MembersTime
Points
Penalty
Result Place in class
12701WV6 Apesciems Lat Daiga Kreslina S 52 Lat
Liga Vabulniece S 48 Lat
5:55:13
82
0
82 WV6:1.
22804XV6 Bukaušu expresis Lat Janis Virbulis V 52 Lat
Edgars Ruža V 52 Lat
Liga Virbule S 49 Lat
6:13:09
91
-14
77 XV6:1.
32702WV6 Restarts Lat Liga Gutnika S 44 Lat
Marika Cabija S 45 Lat
5:45:12
73
0
73 WV6:2.
42802XV6 Kukainiši Lat Juris Šlesers V 46 Lat
Daiga Šlesere S 47 Lat
5:56:34
73
0
73 XV6:2.
52803XV6 2. parks Lat Maris Vaivods V 44 Lat
Irina Kupina S 45 Lat
5:42:08
72
0
72 XV6:3.
62501XO6 Perkoni Lat Janis Perkons V 62 Lat
Liene Perkone S 34 Lat
6:14:52
86
-15
71 XO6:1.
72603MV6 XXR Lat Edgars Rumba V 45 Lat
Edgars Pukitis V 41 Lat
5:49:34
69
0
69 MV6:1.
82504WO6 Vijolišu grava Lat Mara Pucena S 29 Lat
Ilze Stugule S 54 Lat
5:53:12
57
0
57 WO6:1.
92301MO6 AB3D Lat Uldis Tucs V 35 Lat
Peteris Spurinš V 38 Lat
5:54:14
56
0
56 MO6:1.
102505XO6 AbiLabi Lat Ieva Rode S 46 Lat
Karlis Rode V 16 Lat
5:46:00
55
0
55 XO6:2.
113002WSV6 Bebres Lat Inese Purgaile S 61 Lat
Ilze Vabole S 60 Lat
6:04:36
57
-5
52 WSV6:1.
122001MJ6 Latvju deli Lat Tomass Neuss-Lucs V 18 Lat
Tomass Reinis Tiss V 17 Lat
5:49:34
51
0
51 MJ6:1.
133101XSV6 Taka Aizpute Lat Inese Midrijane S 55 Lat
Arturs Brikmanis V 59 Lat
5:56:27
49
0
49 XSV6:1.
143001WSV6 SILVA Lat Andra Melbarde S 60 Lat
Renate Kokorevica S 59 Lat
5:52:24
47
0
47 WSV6:2.
153401XUV6 EŽI Lat Andris Elksnitis V 65 Lat
Ilga Elksnite S 65 Lat
6:03:17
47
-4
43 XUV6:1.
162704WV6 Uzvaretajas Lat Inga Priede S 40 Lat
Kristine Goldmane S 45 Lat
6:14:44
58
-15
43 WV6:3.
172303MO6 Ozolnieki Lat Juris Naglis V 56 Lat
Toms Bondars V 29 Lat
6:27:27
68
-28
40 MO6:2.
182302MO6 Krasnaja tapocka Lat Nikita Martovs V 25 Lat
Edvards Belskis V 20 Lat
5:42:17
37
0
37 MO6:3.
192503XO6 Skispirit Est Siim Saidla V 37 Est
Heidi Toome S 31 Est
6:12:19
48
-13
35 XO6:3.
202507XO6 Lidz pedejai vilitei Lat Toms Kikusts V 39 Lat
Anete Kikuste S 36 Lat
6:21:50
57
-22
35 XO6:4.
212506XO6 Lapsu mednieki Lat Liga Neilande S 37 Lat
Vilnis Klintsons V 50 Lat
5:51:31
30
0
30 XO6:5.
222502XO6 Areli Lat Linda Arela S 33 Lat
Salvis Arels V 27 Lat
5:45:17
18
0
18 XO6:6.
232508XO6 Bumbieriši Lat Ilze Zvidrina S 35 Lat
Imants Tiesnieks V 43 Lat
6:24:13
36
-25
11 XO6:7.
-2901MSV6 ARVADARA Lat Arnis Vanags V 58 Lat
Dainis Ragovskis V 56 Lat
6:38:22
48
0
LATE

COK Silva Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2014, www.tak-soft.com