Seriāls “Silva” nolikums

Seriāla “Silva” 2020. gada nolikums

Organizatori.

COK SILVA

 Dalībnieki.

Visi orientēšanās sporta un aktīva dzīvesveida cienītāji.

 Vieta, laiks un programma.

Sacensības 12 kārtās notiek laika posmā no 2020. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim, atbilstoši kalendāram.

Sacensības notiek otrdienās.

Starts atvērts no 16.30 līdz 19.00. Kontrolpunktu novākšana sākas 20.00

Individuālais starts pavēles distancē.

Vecuma grupas SV 10, 12, 14, 18, 21, 40, 50, 60, 70

Atzīmēšanās visās distancēs ar SI kartēm.

Kontrollaiks visām distancēm- 2,5 stundas;

 Karte un distanču parametri.

Kartes mērogs – 1:7500; augstumlīknes – 5 m.

 Vērtēšana.

Seriāla uzvarētāji atbilstošajā vecuma grupā tiek noteikti kopvērtējumā, atkarībā no kārtu skaita.

Apbalvošana.

Visi grupu uzvarētāji kopvērtējumā saņem COK SILVA un Tukuma novada Domes sarūpētās balvas un diplomus. Kopvērtējuma apbalvošana notiek “Silva” 12. kārtā.

Dalības maksa.

Līdz 13 gadiem- bez maksas,

No 14-18 gadiem – 2.00 Eur,

Pensionāriem, kas dzimuši 1956. gadā un agrāk- 3.00 Eur

No 19 gadu vecuma – 4.00 Eur

SI kartes īre- Eur 1,00

Organizatoriem ir tiesības piešķirt atlaides dalības maksai pēc saviem ieskatiem.

No dalības maksas samaksas ir atbrīvoti 2020. gada sezonas Brīvstartu ieguvēji:

Papildus informācija pa tālr. 29232026 Zipis

Citi noteikumi:

Piedaloties orientēšanās seriālā “Silva”, dalībnieks piekrīt rezultātu publicēšanai masu informācijas līdzekļu, interneta, sociālo tīklu un citu mediju vidē. Dalībnieks piekrīt, ka seriāla sacensību laikā tiek fotografēts, filmēts un uzņemtās fotogrāfijas un video tiek izmantoti masu informācijas līdzekļu, interneta, sociālo tīklu un citu mediju vidē sacensību atspoguļošanai, sporta veida un aktīva dzīves veida popularizēšanai un reklāmai.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri.

Veiksmīgus startus!