Seriāls “Silva” nolikums

Seriāla “Silva” 2019. gada nolikums

Organizatori.

COK SILVA

 Dalībnieki.

Visi orientēšanās sporta un aktīva dzīvesveida cienītāji.

 Vieta, laiks un programma.

Sacensības 12 kārtās notiek laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2019. gada septembrim, atbilstoši kalendāram.

Sacensības notiek otrdienās.

Starts atvērts no 16.30 līdz 19.00. Kontrolpunktu novākšana sākas 20.00

Individuālais starts pavēles distancē.

Vecuma grupas SV 10, 12, 14, 18, 21, 40, 50, 60, 70

Atzīmēšanās visās distancēs ar SI kartēm.

Kontrollaiks visām distancēm- 2,5 stundas;

 Karte un distanču parametri.

Kartes mērogs – 1:7500; augstumlīknes – 5 m.

 Vērtēšana.

Seriāla uzvarētāji atbilstošajā vecuma grupā tiek noteikti kopvērtējumā.

Lai piedalītos kopvērtējumā, Dalībniekam ir jāpiedalās vismaz 7 “Silva” kārtās (neskaitot pēdējo – 12. kārtu), no kurām vismaz 3 (neskaitot pēdējo- 12. kārtu) ir rudenī. Kopvērtējumā tiek ņemtas vērā 7 labākās kārtas (2019. gada sezonas laikā iegūto punktu ziņā).

Katrā kārtā Dalībnieks iegūst punktus, kurus aprēķina atbilstoši dalībnieku skaitam attiecīgajā vecuma grupā (0,1 punkts zemākajai vietai, 0,2 punkti otrai zemākai un t.t.), kas tiek pareizināts ar koeficientu atkarībā no izietās distances (1. distance- koef.1; 2. distance- koef. 3; 3. distance- koef. 6; 4. distance- koef.9; 5.distance- koef.12).

Apbalvošana.

Visi grupu uzvarētāji kopvērtējumā saņem COK SILVA un Tukuma novada Domes sarūpētās balvas un diplomus. Kopvērtējuma apbalvošana notiek “Silva” 12. kārtā.

Dalības maksa.

Skolēniem – 2.00 Eur,

Pensionāriem, kas dzimuši 1955. gadā un agrāk- 3.00 Eur

Pieaugušajiem – 4.00 Eur

SI kartes īre- Eur 1,00

Organizatoriem ir tiesības piešķirt atlaides dalības maksai pēc saviem ieskatiem.

No dalības maksas samaksas ir atbrīvoti 2019. gada sezonas Brīvstartu ieguvēji:

Ivars Laimīte

Papildus informācija pa tālr. 29232026 Zipis

Citi noteikumi:

Piedaloties orientēšanās seriālā “Silva”, dalībnieks piekrīt rezultātu publicēšanai masu informācijas līdzekļu, interneta, sociālo tīklu un citu mediju vidē. Dalībnieks piekrīt, ka seriāla sacensību laikā tiek fotografēts, filmēts un uzņemtās fotogrāfijas un video tiek izmantoti masu informācijas līdzekļu, interneta, sociālo tīklu un citu mediju vidē sacensību atspoguļošanai, sporta veida un aktīva dzīves veida popularizēšanai un reklāmai.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri.

Veiksmīgus startus!