Seriāls “Silva” nolikums

 

Seriāla “Silva”2017. gada nolikums

Organizatori.

COK SILVA

 Dalībnieki.

Visi orientēšanās sporta un aktīva dzīvesveida cienītāji.

 Vieta, laiks un programma.

Sacensības 17 kārtās notiek laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz 2017. gada septembrim, atbilstoši kalendāram.

Sacensības notiek otrdienās.

Starts atvērts no 16.30 līdz 19.00. Punktu novākšana sākas 20.00

Individuālais starts pavēles distancē.

Vecuma grupas SV 10, 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70

Atzīmēšanās visās distancēs ar SI kartēm.

Kontrollaiks visām distancēm- 2,5 stundas;

 Karte un distanču parametri.

Kartes mērogs – 1:7500; augstumlīknes – 5 m.

 Vērtēšana.

Seriāla uzvarētāji atbilstošajā vecuma grupā tiek noteikti kopvērtējumā.

Lai piedalītos kopvērtējumā, Dalībniekam ir jāpiedalās vismaz 9 “Silva” kārtās (neskaitot pēdējo – 17. kārtu), no kurām vismaz 3 (neskaitot pēdējo- 17. kārtu) ir rudenī. Kopvērtējumā tiek ņemtas vērā 9 labākās kārtas (2017. gada sezonas laikā iegūto punktu ziņā).

Katrā kārtā Dalībnieks iegūst punktus, kurus aprēķina atbilstoši dalībnieku skaitam attiecīgajā vecuma grupā (0,1 punkts zemākajai vietai, 0,2 punkti otrai zemākai un t.t.), kas tiek pareizināts ar koeficientu atkarībā no izietās distances (1. distance- koef.1; 2. distance- koef. 3; 3. distance- koef. 6; 4. distance- koef.9; 5.distance- koef.12).

Apbalvošana.

Visi grupu uzvarētāji kopvērtējumā saņem COK SILVA un Tukuma novada Domes sarūpētās balvas un diplomus. Kopvērtējuma apbalvošana notiek “Silva” 17. kārtā.

Dalības maksa.

Skolēniem – 2,0 Eur,

Pensionāriem no 63 gadu vecuma- 2,50 Eur

Pieaugušajiem – 3,0 Eur

SI kartes īre- Eur 1,00

Vienreizēja maksa par sacensību numuru (sezonai) – Eur 1,50

Organizatoriem ir tiesības piešķirt atlaides dalības maksai pēc saviem ieskatiem.

No dalības maksas samaksas ir atbrīvoti 2017. gada sezonas Brīvstaru ieguvēji:

Renāte Važa, Edijs Gulbis, Jānis Rudēvics, Dina Zūdiņa

Papildus informācija pa tālr. 29232026 Zipis

Veiksmīgus startus!