Seminārs

Tika organizēts seminārs

Zināšanu daudzveidošana caur

orientēšanās prasmēm

Kad: 2020. gada 23. janvāris

Kur: Smārdes pamatskola, Smārdes pagasts, Engures novads

Programma:

No 9.30 Reģistrēšanās/rīta kafija

10.00 Lekcija: Kas ir orientēšanās?

11.30 Lekcija/pieredzes stāsti: Spēļu un orientēšanās elementu izmantošana apmācību procesā

13.00-13.45 Pusdienas

13.45- 16.45 Praktiskā daļa: Distanču veidošana un orientēšanās skolas apkārtnē, labirintā, sporta zālē, skolas iekštelpās, iepazīšanās ar orientēšanās spēli.

Dalībnieks saņem Latvijas skolu sporta izglītības centra sertifikātu par kursa noklausīšanos un praktisko iemaņu apgūšanu 8h apjomā.

Piedalīšanās seminārā bez maksas.

Priekšroka Tukuma un Engures novada skolotājiem un interešu pulciņu vadītājiem.

Praktiskās nodarbībās semināra dalībniekiem jāierodas atbilstošā apģērbā un apavos (piemērotam gan telpu, gan āra apstākļiem).

Organizē:

Biedrība “Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”, sadarbībā ar Latvijas orientēšanās federāciju un Latvijas Skolu Sporta izglītības centru.

Kontakti: Evita Freimane e-pasts sveikuli@sveikuli.lv, t. 29267142

Seminārs tiek organizēts Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā biedrības “Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”, reģistrācijas Nr.40008061499 projekta Nr.19-08-AL01-A019.2202-000006 “Zināšanu apguves daudzveidošana caur orientēšanās prasmēm” (turpmāk – Projekts), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.