Šlokenbekas rogaininga nolikums

Šlokenbekas rogainings

 

Sacensības notiek Šlokenbekas muižas organizētā pasākuma “Slocenes stāsts” ietvaros

Katrs dalībnieks, finišējot, saņems Latvju rakstos darinātu jostas gabaliņu. Jo vairāk punktu, jo josta – garāka!

 Nolikums

 Biļetens Nr.2

Izmaiņas, attiecībā pret 1. biļetenu ir zilā krāsā.

Laiks  2019.gada 1.jūnijs.

Organizē  Engures novada pašvaldība; Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”,

Atbalsta  Šlokenbekas muiža, SK Brīvsolis

Sacensību centrs Šlokenbekas muižas ansamblis, Smārdes pagasts, Milzkalne, GPS 56.9760160 23.2261073

Sacensību rajons  Sacensību teritorija robežojas ar Ventspils šoseju, Tukums-Smārde šoseja, pa meža ceļiem līdz Milzkalnam, Tukums-Rauda ceļš, Tukuma pilsētai un Tukums-Jelgava šosejai. Teritorijā atrodas Šlokenbekas un Smārdes ciemi, teritoriju šķērso dzelzceļš un Slocenes upe.

Sacensību rajonā atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorija, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija.

Īpašas nozīmes dabas objektu aizliegtās teritorijas kartē ir iekrāsotas sarkanas. Tās šķērsot ir aizliegts!

Apdzīvotās vietās aizliegtās teritorijas ir iekrāsotas olīvzaļā krāsā. Tās ir atļauts šķērsot tikai gadījumā, ja tām cauri iet kartē iezīmēts ceļš.

Aizliegts šķērsot apstrādātus laukus, sējumus un teritorijas, kas ierobežotas ar žogiem un elektriskajiem ganiem. Šādas teritorijas kartē var nebūt īpaši norādītas.

Aizliegts šķērsot industriālas teritorijas, kas kartē iezīmētas melni rastrotā krāsā.

Aizliegto teritoriju sīkāks apraksts un paraugi tiks publicēti pirms starta informācijā.

Noteikumi Rogaininga sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.

Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.

6h roganings- Latvijas Kausa sacensības.

Laika limiti

Pārvietojoties kājām:

Laika limits visām vecuma grupām- 6 stundas,

Laika limits ģimeņu grupā -3h,

Laika limits Tautas grupā 3 stundas.

Pārvietojoties ar velosipēdu, laika limits visām grupām, – 4h,

Dalībnieku grupas

Pārvietojoties kājām:

MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas līdz 23 gadu vecumam);

MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);

MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

Family  (grupa ģimenēm, t.i. vienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir  14 gadus vecs vai jaunāks)

T (grupa iesācējiem, līdzjutējiem un visiem, kas vēlas izkustēties svaigā gaisā – bez vecuma un dzimuma ierobežojuma, kas nevēlas startēt atbilstošajā vecuma grupā un, kas nevēlas sacensties ar citām komandām).

Pārvietojoties ar velosipēdu (4h):

VeloMO, VeloWO, VeloXO (vīrieši, sievietes, jauktās komandas bez vecuma ierobežojuma)

Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 01.06.2019.

Sacensību programma:

no 8.30 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā,

no 8.30 līdz 11.00 Brokastis sacensību dalībniekiem (auzu pārslu putra, ievārījums, kakao, tēja)

10.00   karšu izsniegšana,

11.00   kopējs starts visām grupām6 h distancē,

11:30     Kopējs starts velo rogainingā 4h

12.00     kopējs starts Family un Tautas distancē 3h (kopā ar skrējiena dalībniekiem),

15.00     finišs 3h distancēm,

15.30     finišs 4h velo distancei

17.00     finišs 6h distancei

18:00     apbalvošana

19:00     Dzelzs vilks Koncerts

Atzīmēšanās  Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). Derīgas jebkuras SPORTident kartes (SI-5, 6, 8, 9, 10, 11, SIAC), izņemot SI-pCard, SI-tCard vai kompasus ar iebūvētu SI karti, izņemot, ja Dalībnieks startē Tautas grupā. Dalībnieks pats ir atbildīgs par SI karšu ietilpību izvēlētās distances veikšanai. Komandas dalībniekiem kontrolpunktā jāatzīmējas 1 (vienas) minūtes laikā. Pretējā gadījumā punkts netiek ieskaitīts.

Katram dalībniekam nepieciešama sava SI karte.

Karte

Kartes autors: Raimonds Lapiņš.

Kartes mērogs 1: 25 000; Augstuma līknes ik pēc 4m, daļā no kartes ir pushorizontāles 2 m;

Kartes izmērs: A2

Sacensību rajonā tiks izvietoti 45 kontrolpunkti vērtībās no 3-8.

Plānojuma autors: Zigfrīds Freimanis (COK Silva)

Sacensību karte būs mitrumizturīga (2-pusēji laminēta). Par papildus mitruma aizsardzību jārūpējas dalībniekiem pašiem.

Kartes fragmenti:

 

Vērtēšana

Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus. Vērtēšanā ņem vērā punktus, kas iegūti pēc kontrollaika beigām.

KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. SI kartes stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Pieteikumi: Pieteikšanās atvērta no 1. marta. Dalībniekiem iepriekšējā pieteikšanās obligāta internetā aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv līdz 2019. gada 26. maijam 23:59 vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv. Ar 27. maiju pieteikšanās tikai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv. Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā iespējams labot komandas profilā vai pieteikt uz e-pastu bez papildus maksas līdz 27. maijam 23.59.

Visām grupām-ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem.

 

Ja SI kartes numurs piesakoties netiks norādīts, tiks uzskatīts, ka dalībnieks to vēlas īrēt no sacensību organizatoriem.

Pieteikumā 6h un 4h un ģimeņu grupai jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, starta grupa, savas SPORTident kartes numurs un ēdināšanas izvēle – tradicionālā vai veģetārā, e-pasta adrese, valsts piederība.

Pieteikumā velo rogaineriem  (4h) jānorāda, ja vēlas nomāt velo planšeti (cena 3 eur).

Pieteikumā Tautas grupā jānorāda Komandas nosaukums,  katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, savas SPORTident kartes numurs, e-pasta adrese, valsts piederība.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās un līdz 27. maijam rakstveidā neatsaka savu piedalīšanos, apmaksā  50% no dalības maksas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartēs un par to ir paziņojis rakstveidā līdz 27. maijam, samaksātā dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā.

Sacensību organizatoriem ir tiesības atteikties reģistrēt dalībniekus un/vai komandas, ja tām ir finansiālas saistības pret organizatoriem.

 

Dalības maksa (Eur)

Pieteikšanās un apmaksa 6h un 4h velo                  J,UV       O,V,VV

01.03- 10.03                                                                 8,-           12,-

11.03- 06.05                                                                13,-        17,-

07.05- 26.05                                                                 18,          22,-

Sākot ar 27.05                                                            25,-        30,-

Ģimeņu (Family) grupā

Pieteikšanās un apmaksa             Pieaugušais        bērns līdz 14(ieskaitot)

01.03-10.03                                         8,-                           3 ,-

11.03- 06.05                                        13,-                        4,-

07.05-26.05                                         18,-                        5,-

Sākot ar 27.05                                    25,-                        10,-

Tautas (T) grupā-

Pieteikšanās un apmaksa             Pieaugušais        Bērns līdz 18

01.03-10.03                                         5,-                           2,-

11.03- 06.05                                        5,-                           2,-

07.05– 26.05                                         7,-                           3,-

Sākot ar 27.05                                    10,-                        5,-

Jaunu dalībnieku pieteikšanas gadījumā jau iepriekš reģistrētā komandā  par jauno dalībnieku jāmaksā tā reģistrācijas brīdī spēkā esošā dalības maksa.

Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos Dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa, SI karšu numuru maiņa pēc 27. maija vai uz vietas – Eur 2,00 par katru izmaiņu.

SPORTident kartes īre 1,50 EUR. (Īrēti tiks SIAC)

Veloplanšetes īre 3 eur. To iespējams pieteikt līdz 29. maijam.

Dalībnieki ir atbildīgi par īrēto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ īrēto SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 62,00 (sešdesmit divi) Eur apmērā.

Dalības maksa sedz:

6h, 4H velo, Family grupu dalībniekiem-  Sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa, ēdināšanas (brokastu, pēc finiša), balvu fonda, dzirdināšanas un uzkodu punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību laikā, īstermiņa autostāvvietas sacensību centrā un citas izmaksas;

Tautas grupas dalībniekiem- sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa (bez rezultātu publicēšanas), piemiņas suvenīra, brokastu un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā palīdzība, īstermiņa autostāvvietas sacensību centrā  un citas izmaksas.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

 

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā:

Apmaksai ar pārskaitījumu:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747

Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas numuru vai nosaukumu vai dalībnieka vārdu, uzvārdu, par kuru tiek maksāts.

Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.

Dzeršanas punkti,  serviss

Sacensību  rajonā izvietoti 2 dzeršanas punkti ar dzeramo ūdeni, tradicionālām, bezglutēna un veģetārām uzkodām.

Sacensību centrā pieejamas WC, atklātās dušas, telts ar galdiem un soliem distanču plānošanai un ēšanai, mantu glabātuve.

Apbalvošana

Ar balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas 4 un 6 stundu rogainingā visās vecuma un dzimuma grupās, kā arī Ģimeņu grupā. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā. Tautas grupā nav apbalvošanas un Tautas grupas rezultāti netiks publicēti.

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).

Zipis tel. 29232026 (karte; distances),

Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.coksilva.lv ; www.rogaininga.lv un www.facebook.com lapā @coksilva.lv

Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā arī publiskajos medijos, rezultātu aprēķināšanai un uzvarētāju noteikšanai. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar dalībnieku.

 

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un filmēts, un, ka fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Drošības prasības:

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. 

Dalībnieki paši atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par drošības līdzekļu  (velo ķiveres, ceļu, elkoņu sargi un tml.) lietošanu sacensību laikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savām vēlmēm.

Dalībniekiem sacensību centrā un distancēs ir  jābūt uzmanīgiem, jo vienlaicīgi notiek sacensības skrējējiem, kājām gājējiem un velosipēdistiem, kā arī teritorijā ir autoceļi un dzelzceļš.

Kategoriski aizliegtas personīgās lietošanas ierīces, kas traucē dzirdamību.