Šlokenbekas rogaininga nolikums

Šlokenbekas rogainings

Sacensības notiek Šlokenbekas muižas organizētās Muzeju nakts pasākuma ietvaros

 

Biļetens Nr.3

Laiks  2017.gada 20.maijs.

Organizē  Engures novada pašvaldība; Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”

Atbalsta  Šlokenbekas muiža, Dabas aizsardzības pārvalde

Sacensību centrs Šlokenbekas muižas ansamblis, Smārdes pagasts, Milzkalne, GPS 56.9760160 23.2261073

Sacensību rajons  Āža kalns, Milzkalns, Šlokenbekas muiža, daļa Ķemeru nacionālā parka teritorijas līdz Tukums-Klapkalnciems šosejai. Rajonā ir sastopami skaisti boreāli meži, plaši dažāda vecuma izcirtumi, plašs meža ceļu un stigu tīkls, daudz purvu, daudz slēgtu teritoriju, daudz dažāda augstuma pauguri, upe, kura ir šķērsojama pa bebru nogāztiem kokiem vai brienot. Teritorijā ir vairākas šosejas ar vidēju satiksmes intensitāti, nelielas apdzīvotas vietas.

Noteikumi Rogaininga sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.

Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.

Laika limits visām vecuma grupām 4 un 8 stundas.

Laika limits Ģimeņu grupā 4 stundas.

Laika limits Tautas grupā 2 stundas.

Dalībnieku grupas

MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas līdz 23 gadu vecumam);

MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);

MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

Ģimene (Vienas ģimenes vismaz 2 paaudžu pārstāvji, no kuriem vismaz viens līdz 14 g adu vecumam);

Tautas  grupa – bez vecuma un dzimuma ierobežojuma.

Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 20.05.2017.

Sacensību programma

no 8.00 dalībnieku reģistrācija 8h distancei sacensību centrā,

no 8.00 līdz 10.30 Brokastis 8h sacensību dalībniekiem (auzu pārslu putra, ievārījums, kakao, tēja)

10.00   karšu izsniegšana 8h,

11.00   kopējs starts visām grupām8 h distancē,

No 11.00 dalībnieku reģistrācija 4 h distancei sacensību centrā

No 11.00- 13.00 pirms starta uzkodu baudīšana 4 h distances dalībniekiem

13:00     karšu izsniegšana 4h

14.00     kopējs starts visām grupām 4 h distancē,

No 14.00- 17.00 starts 2 h distancē

18.00     finišs 4h distancei

18.30     finiša slēgšana 4 h distancei

19.00     finišs 8h distancei

19:10     apbalvošana 4h distancei

19.30     finiša slēgšana 8h distancei

19:50     apbalvošana 8 h distancei

20:15     Pārsteiguma balvu izloze 4 un 8 h distanču klātesošajiem dalībniekiem

21:00     Koncerts “Tu un es”

Atzīmēšanās  Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). Derīgas jebkuras SPORTident kartes (SI-5, 6, 8, 9, 10, 11, SIAC), izņemot SI-pCard, SI-tCard vai kompasus ar iebūvētu SI karti, izņemot, ja Dalībnieks startē Tautas grupā. Dalībnieks pats ir atbildīgs par SI karšu ietilpību izvēlētās distances veikšanai. 8h grupai iesakām SI-10,11,SIAC. Meža stacijas būs ieslēgtas bezkontakta režīmā. Komandas dalībniekiem kontrolpunktā jāatzīmējas 1 (vienas) minūtes laikā. Pretējā gadījumā punkts netiek ieskaitīts.

KP vērtību noteikšana. KP vērtība ir KP numura desmitu skaitlis, vērtību diapazons no 1 līdz 8. Kontrolpunkta vērtību nosaka cipara desmits (piem. 32 punkta vērtība ir 3).  Sacensību apvidū tiks izvietoti 65 KP.

Karte Kartes autors: Raimonds Lapiņš. Kartes mērogs 1:20 000; augstuma līknes h:5m.

Kartes fragments:

Sacensību plānotājs:  Zigfrīds Freimanis (COK Silva)

Vērtēšana Vērtēšana notiek saskaņā ar LOF rogaininga noteikumiem.

Komanda 1 dalībnieka sastāvā var piedalīties ārpus konkurences, bet Latvijas kausa rogainingā vērtējumā un sacensību uzvarētāju vērtējumā nepiedalās.

Pieteikumi Pieteikšanās atvērta no 1. februāra. 4 un 8 h dalībniekiem iepriekšējā pieteikšanās obligāta internetā aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv COK SILVA mājas lapā www.coksilva.lv vai www.sveikuli.lv līdz 2017. gada 14. maijam 23:59. Ar 15. maiju pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv. Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz 14. maijam 23.59.

Tautas grupas dalībniekiem pieteikšanās elektroniski www.coksilva.lv, www.sveikuli.lv  vai uz vietas sacensību centrā.

Visām grupām-ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem.

 Ja SI kartes numurs 4 un 8 h grupās piesakoties netiks norādīts, tiks uzskatīts, ka dalībnieks to vēlas īrēt no sacensību organizatoriem.

4 un 8 stundu rogaininga dalībniekiem paredzēta ēdināšana, kas iekļauta dalības maksā.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās apmaksā 50% no dalības maksas. Ja dalībnieki, kas ir pieteikušies un samaksājuši dalības maksu,  atsaka savu piedalīšanos rakstveidā līdz 5. maijam, viņiem tiek atmaksāti 50% no iemaksātās summas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē un par to nav paziņojis līdz 5. maijam, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā.

Dalības maksa (Eur)

Pieteikšanās un apmaksa             J,UV                       O,V,SV

01.02-28.02                                         6,-                           10,-

01.03-06.05                                         10,-                        15,-

07.05-14.05                                         12,-                        18,-

15.05-19.05                                         15,-                        22,-

20.05                                                     25,-                           30,-

Ģimeņu grupā – Dalības maksa atbilstoši ģimenes locekļu vecumam,

Tautas grupā-  Pieaugušais- 1 eur, Bērns  līdz 18 gadiem – 0 eur.

Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos 4 un 8 h dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa, SI karšu numuru maiņa pēc 14. maija vai uz vietas – Eur 1,00 par katru izmaiņu.

SPORTident kartes īre 2,00 EUR.

Dzeršanas punkti,  serviss

Sacensību  rajonā izvietoti 3 dzeršanas punkti ar dzeramo ūdeni un uzkodām (tradicionālām un veģetārām).

Sacensību centrā pieejamas WC, telpa mantu glabātuvei, telpas vai nojumes distanču plānošanai, pēc finiša ēšanai, pirmā medicīniskā palīdzība, darbosies kafejnīca, sporta apģērbu un pārtikas tirdzniecība (OS veikals).

Sacensību dalībnieku bērniem (5-11 gadi) tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā:

Apmaksai ar pārskaitījumu:

Biedrība „Orientēšanās un ceļojumu klubs SILVA”,

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747

Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas numuru vai nosaukumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu, par kuru tiek maksāts.

Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.

Apbalvošana

Ar balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas 4 un 8 stundu rogainingā katrā grupā. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā. Balvu fondu piešķir Engures novada pašvaldība kopā ar novada uzņēmējiem.

Pēc visu distanču finiša un apbalvošanas klātesošajiem 4 un 8 stundu sacensību dalībniekiem (uzrādot sacensību numuru) – pārsteiguma balvas (balvas no Šlokenbekas muižas, Brīvības rogaininga, Stirnubuks.lv. un citiem)

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;

Zipis tel. 29232026 (distances, organizatoriskie jautājumi),

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).

Sīkāk par Muzeju nakts programmu: http://www.slokenbeka.lv/lv/111

Par nakšņošanas iespējām: http://www.slokenbeka.lv/lv/137 vai http://www.turisms.tukums.lv/index/vietas/9398193/viesnicas_500/504191

Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.coksilva.lv  www.sveikuli.lv un https://www.facebook.com/coksilva.lv/

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi vai treneri.