Tukuma rogainings

Labdarības pasākums

 
  1. Biļetens

Laiks  2024. gada 27. aprīlis.

Organizē Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”.

Sacensību centrs Sveikuļi, Tukumā pie Jumpravas ezera

Mērķis Savākt ziedojumus Ukrainas jauno orientieristu atbalstam  un Noskaidrot labākās komandas 6 un 3 stundu rogainingā Tukuma apkārtnē.

Sacensību rajons Tukuma pilsēta un apkārtne.

Noteikumi Rogaininga sacensības (orientēšanās izvēles distance ar dažādu kontrolpunktu vērtību noteiktā laika posmā). Distances jāveic pārvietojoties kājām.

Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.

Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, izņemot, ja ar šo nolikumu ir noteikts citādāk. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga lapā.

Sacensības notiks pārsvarā mežu teritorijās un nedaudz pilsētvidē. Aicinām Jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības! Distancē iespējama tikšanās ar mājas un meža dzīvniekiem.

Navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu, pulksteni un organizatoru izsniegto sacensību karti.

Pārvietojoties par vispārējās lietošanas autoceļiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Satiksme pilsētas ielās un uz autoceļiem netiks slēgta. Māju pagalmus šķērsot aizliegts, ja vien tiem cauri neiet ceļš. Mājas ieteicams apiet, lai netraucētu iedzīvotājus.

Aizliegtās teritorijas – apdzīvojamā teritorija, dārzi, kapsētas – ir olīvzaļā krāsā. Īpaši bīstamas un aizliegtas teritorijas (īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes – mikroliegumi) kartē maskētas ar sarkano režģi. Tos šķērsot stingri aizliegts!

Konstatējot šajā nolikumā minēto aizliegumu neievērošanu var tikt piemērota komandas diskvalifikācija.

Laika limits visām vecuma grupām 3 vai 6 stundas.

Laika limits Ģimeņu grupā (Family3) 3 stundas.

Dalībnieku grupas 6h

MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas zem 23 gadu vecuma);

MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – veterāni no 45 gadu vecuma);

MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

Dalībnieku grupas 3h

M (visu vecumu vīrieši)

W (visu vecumu sievietes)

X (visu vecumu jauktās komandas)

Family3 (grupa ģimenēm, t.i. vienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir 12 gadus vecs vai jaunāks)

Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 31.12.2024

Sacensību programma:

No 9.00 dalībnieku reģistrācija, (sacensību centrā); Brokastis (auzu putra+ievārījums/sviests) +tēja, CaCao

11. 00 karšu izsniegšana

12.00   kopējs starts visām grupām,

12.30   tiek slēgta reģistrācija,

15.00  sacensību finišs 3h distancei,

15.30 finiša slēgšana 3h distancei,

16.00   apbalvošana 3h distancei;

18.00   sacensību finišs 6 h distancei,

18.30  finiša slēgšana 6 h distancei,

ap 19.00   apbalvošana 6 h distancei

No 15.00- pēcfiniša ēdināšana

Atzīmēšanās Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). Var lietot savas vai no organizatoriem īrētās SPORTident kartes. SIAC īre-  2,5 eur/gab.

Karte, distance, KP un atzīmēšanās

Kartes autors: R. Lapiņš 2020. gadā

Korekcijas 2021.-2024. Z.Freimanis

Plānojuma autors: Z. Freimanis

Mērogs 1:25 000

Sacensību rajonā tiks izvietoti 47 kontrolpunkti – orientēšanās prizmas ar atstarotājiem.

Kontrolpunkti ir ar vērtībām no 3 līdz 9 punktiem. Punktu vērtības ir KP numura desmitu skaitlis, piemēram, KP ar numuru 33 komandai dod 3 punktus, KP ar numuru 63 dod 6 punktus.

Vērtēšana

Vērtēšana notiek saskaņā ar LOF rogaininga noteikumiem.

Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus. Vērtēšanā ņem vērā punktus, kas iegūti pēc kontrollaika beigām.

KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. SI kartes stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Pieteikumi

Pieteikšanās ir atvērta no marta vidus.

Līdz 2024. gada 21.  aprīļa 23:59 pieteikšanās aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv vai COK SILVA mājas lapā www.coksilva.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

no 22. aprīļa- 24. aprīlim pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv Pieteikuma apstiprināšana notiks, ja būs ieejamas kartes.

Ar 25. aprīli pieteikšanās uz vietas sacensību centrā, ja ir pieejamas kartes.

Organizatoriem ir tiesības pārtraukt pieteikumu pieņemšanu jebkurā laikā pēc kartes nodošanas drukāšanai (18. aprīlis), ja tiek pārsniegts sacensībām nepieciešamo karšu skaits.

Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā Komandas izvēlētajā distancē iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz 22. aprīlim 23.59. Ja iepriekš pieteiktā komandā dalībnieks  tiek pieteikts papildus, apmaksa par viņu veicama atbilstoši noteikumiem, kādi spēkā papildus dalībnieka pieteikšanas brīdī.

Pieteikumā jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, starta grupa, SI kartes numurs (ja lietosiet savu SI karti), e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).

Visām grupām- ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem. Izņēmums, ja tas ir rakstveidā saskaņots ar organizatoru COK Silva (rakstīt uz sveikuli@sveikuli.lv)

Visu kategoriju rogaininga dalībniekiem paredzēta ēdināšana, kas iekļauta dalības maksā.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas piesakās līdz 22. aprīlim, bet dalības maksu līdz neapmaksā 22. aprīlim (nauda ir organizatora bankas kontā), sacensībām netiek reģistrēti un var startēt tikai piesakoties no jauna. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē (izņemot sacensību atcelšanas gadījumu), samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.

Dalības maksa (Eur/ katram dalībniekam)

Pieteikšanās un samaksa 6h un 3h            J,UV       O,V,SV                 

10.03- 24.03                                                        10,-        20,-                       

25.03- 22.04                                                        15,-        25,-                       

23.04– 24.04                                                       35,-        40,-                       

Sākot ar 25.04.                                                   40,-        45,-                       

Samaksa Family3 grupā- atbilstoši dalībnieku vecumam.

Visa dalībnieku samaksātā dalības maksa (100%) tiks ziedota Ukrainas jauno orientieristu atbalstam

Samaksa par piedalīšanos obligāti jāveic līdz 22. aprīlim!

Par pieteikumiem, kas iesniegti sākot ar 23. aprīli, samaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 26. aprīlim vai skaidrā naudā- uz vietas.

Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa pēc 23. aprīļa vai uz vietas – Eur 3,00 par katru izmaiņu.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

Apmaksa veicama tikai ar pārskaitījumu:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747

Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas numuru un nosaukumu, par kuru tiek maksāts.

Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.

Dalības maksa 100% apmērā ir ziedojums Ukrainas jauno orientieristu atbalstam.

Ja SIAC dalībniekam izīrē organizatori, dalībnieki ir atbildīgi par saņemto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ īrēto SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 62,00 (sešdesmit divi) Eur apmērā.

Apbalvošana

Ar sponsoru dāvātām balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas 3 un 6 stundu rogainingā katrā grupā. Apbalvošana notiek saskaņā ar sacensību laikā reģistrētajiem neoficiālajiem rezultātiem. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā.

T3Family grupā apbalvo trīs labākās ģimeņu komandas.

Serviss Sacesību centrā būs pieejamas tualetes, pirts, dzeramais ūdens.

Dalībniekiem paredzēta pēcfiniša ēdināšana. Dalībniekam pašam jānodrošina karote un bļodiņa zupai!

Distancē būs izvietots viens dzeršanas un uzkodu punkts!

Dalībniekam pašam jānodrošina kartes aizsardzība pret mitrumu A3.

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).

Zipis tel. 29232026 (distances, organizatoriskie jautājumi),

Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.coksilva.lv un https://www.facebook.com/brivibasrogain/

Papildus noteikumi:

Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā arī publiskajos medijos. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar dalībnieku.

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un filmēts, un, ka fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. 

Sacesību organizatoru komanda (brīvprātīgie!):

Zigfrīds (Zipis)- plānojums, kartes rediģēšana, kontrolpunktu marķēšana un tml.
Evita – viss kopā un visi sīkumi,
Tita- pēcfiniša zupa,
Māris Freimanis- kontrolpunktu izlikšana,
Inese Purgaile- sīku piemiņas lietiņu gatavošana, dalībnieku reģistrācija,
COK Silva- materiālu sagāde, bez kuru pirkšanas nu nekādīgi neiztikt!

Anna Eleonora Freimane- dizains;

Kempings “Sveikuļi”- sacensību centrs, tualetes, pirts;

Elīna Pūce- darbs reģistratūrā un sacensību centrā;

Elīna Krēmere- darbs reģistratūrā un sacensību centrā;

Krišjānis Krēmers- darbs sacensību centrā;

Laura Antāne-fotogrāfe;

Valters Kaminskis- sacensību baneris un saspraužamās adatas;

“Digitālā pele”- sacensību kartes;

Edgars Sparāns- sacensību kartes makets;

SIA “Partner Broker”- sacensību CTA

SIA “Dekšņi”- uzkodu punkts un balvas!
Puratos Latvia- Balvas un ievārījums!

Gints Antiņš un @kokakāzas.lv- medaļas labākajiem!
Tukuma Tūrisma informācijas centrs- balvas!