Brīvības rogaininga nolikums

Brīvības rogainings- 2018

Pašvaldību kauss rogainingā-2018

 

Nolikums (Biļetens Nr.3)

Biļetens Nr.3 (pdf)- Biļetens 3

Izmaiņas, salīdzinājumā ar 1.Biļetenu, ir zilā krāsā.

Izmaiņas, salīdzinājumā ar Biļetenu Nr. 2- sarkanā krāsā

Laiks  2018.gada 17. novembris.

Organizē  Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva” sadarbībā ar Kandavas novada pašvaldību

Sacensību centrs Kandavas sporta halle Skolas iela 12, Kandava, Kandavas pilsēta, LV-3120

57.0361761,22.7677913

Sacensību rajons Kandavas novads; Abavas dabas parka teritorija, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija.

Sacensību teritoriju šķērso Abavas upe, kuras krastos ir daudz Eiropas nozīmes biotopu, kā arī mikroliegums un īpaši aizsargājamā zona- Čužu purvs. Teritorijā ir daudz apstrādātu lauku (apsēti ar labību, rapsi un tml.), kurus šķērsot nav atļauts. Ieteicams nešķērsot māju pagalmus, ar elektriskajiem ganiem ierobežotas teritorijas, kurās ganās lopi un citas ar ierobežotas teritorijas.

Īpašas nozīmes dabas objektu aizliegtās teritorijas kartē ir iekrāsotas sarkanas. Tās šķērsot ir aizliegts!

Aizliegtajās dabas teritorijās ir atļauts pārvietoties pa gājēju ceļiem, kas iet gar Abavas upi un ir attēloti kartē.

Apdzīvotās vietās aizliegtās teritorijas ir iekrāsotas olīvzaļā krāsā. Tās ir atļauts šķērsot tikai gadījumā, ja tām cauri iet kartē iezīmēts ceļš.

Aizliegts šķērsot apstrādātus laukus, sējumus un teritorijas, kas ierobežotas ar žogiem un elektriskajiem ganiem. Šādas teritorijas kartē var nebūt īpaši norādītas.

Aizliegts šķērsot iežogotas teritorijas, kurām kartē apkārt ir iezīmēts žogs ar dubultu “atskabargu”.

Aizliegto teritoriju sīkāks apraksts un paraugi tiks publicēti pirms starta informācijā.

Ieteicams nešķērsot Abavas upi, ja pāri tai neiet tilts.    

Abavas upi sacensību rajonā šķērso 2 tilti.

Noteikumi Rogaininga sacensības (orientēšanās izvēles distance ar dažādu kontrolpunktu vērtību). Distances jāveic pārvietojoties kājām.

Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.

Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, izņemot, ja ar šo nolikumu ir noteikts citādāk. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga lapā.

Konstatējot šajā nolikumā minēto aizliegumu neievērošanu, tiks piemērota komandas diskvalifikācija.

Laika limits visām vecuma grupām 4 un 6 stundas. 6-h rogaininga finišs paredzams tumsā. Saulriets: 16:05; Obligāts- apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem. Ieteicams- galvas lukturis.

Laika limits Tautas grupā līdz 3 stundām.

Vienlaicīgi 4 stundu rogainingā starp pieteiktajām Latvijas pašvaldību komandām tiek izcīnīts Pašvaldību kauss Brīvības rogainingā. Skat. atsevišķo nolikumu.

Dalībnieku grupas

MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas zem 23 gadu vecuma);

MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);

MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

Tautas grupa  3h distancē

T3Gim (grupa ģimenēm, no kurām vismaz viens dalībnieks ir zem 13 gadu vecuma)

T3 (grupa iesācējiem, atsācējiem, līdzjutējiem un visiem, kas vēlas izkustēties svaigā gaisā – bez vecuma un dzimuma ierobežojuma, kas nevēlas startēt atbilstošajā vecuma grupā un, kas nevēlas sacensties ar citām komandām).

Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 17.11.2018

Sacensību programma:

no 8.30 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā,

no 9.00 līdz 10.30 Brokastis sacensību dalībniekiem (auzu pārslu putra, PŪRES ievārījums, MILZU graudaugu pārslas, kakao, tēja u.c.)

10.30 Sacensību atklāšana

11.00   karšu izsniegšana,

12.00   kopējs starts visām grupām,

12.30   tiek slēgta reģistrācija,

15.00  finišs Tautas grupai (arī finiša slēgšana),

15.10   apbalvošana ģimeņu grupai (T3Gim)

15.20   balvu izloze Tautas grupai,

16.00   finišs 4h distancei,

16.30   finiša slēgšana 4h distancei,

Ap 17.00 apbalvošana 4 h distancei,

Ap 17.20 apbalvošana “Brīvības kauss pašvaldībām”,

Ap 17.30 balvu izloze 4 h distancei,

18.00   sacensību finišs 6 h distancei,

18.30  finiša slēgšana 6 h distancei,

ap 19.00   apbalvošana 6 h distancei

ap 19.15 balvu izloze 6h distancei

 

No 15.30  pēc finiša ēdināšana sacensību dalībniekiem

 

Atzīmēšanās Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). SPORTident kartes īre 2,00 EUR. Derīgas jebkuras SPORTident kartes (SI-5, 6, 8, 9, 10, 11, SIAC), izņemot SI-pCard, SI-tCard vai kompasus ar iebūvētu SI karti, izņemot, ja Dalībnieks startē Tautas grupā. Dalībnieks pats ir atbildīgs par SI karšu ietilpību izvēlētās distances veikšanai. Atzīmēšanās čips (SI karte) nepieciešams katram dalībniekam. Stacijas darbosies bezkontakta režīmā, t.i. tiek nodrošināta atzīmēšanās ar SIAC. Izņēmums – pirmajam dalībniekam, kurš atzīmējas konkrētajā kontrolpunktā. Ja SIAC nedarbojas bezkontakta režīmā (0,3 m (30 cm) attālumā no stacijas), dalībniekam tas jālieto kontakta veidā (ievietojot stacijas  ligzdā).

SI kartes atzīmēšanos kontrolpunktā apliecina skaņas signāls. SIAC atzīmēšanos kontrolpunktā parāda skaņas un gaismas (zaļa mirgojoša gaismiņa) signāli. Pirms došanās distancē SI kartes un SIAC ir jāiztīra (stacija Clear) un jāaktivizē (stacija Check).

Ja kartē esošā kontrolpunktā stacija nedarbojas vai nav atrodama, jo ir nozagta, komandai jāsūta SMS uz ārkārtas telefona Nr. +371 29267142 ar komandas Nr. un konkrētā kontrolpunkta Nr. (Piemērs 1002 45 kp.) Ja fakts pēc pārbaudes apstiprināsies, punkts tiks ieskaitīts).

Karte Kartes mērogs 1: 20 000; Augstuma līknes ik pēc 2m. Kartes Izmērs: C2 (45.8 x 64.8 cm)

Sacensību rajonā tiks izvietoti 46 kontrolpunkti ar vērtībām no 2-8. Kontrolpunkta vērtību nosaka cipara desmits (piem. 32 punkta vērtība ir 3)

Kartes autors: R. Lapiņš

Plānojuma autors: Z. Freimanis

Sacensību karte būs mitrumizturīga (2-pusēji laminēta). Par papildus mitrumaizsardzību jārūpējas dalībniekiem pašiem.

Kartes fragmenti:

Vērtēšana

Vērtēšana notiek saskaņā ar LOF rogaininga noteikumiem.

Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus. Vērtēšanā ņem vērā punktus, kas iegūti pēc kontrollaika beigām.

KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. SI kartes stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Pieteikumi Pieteikšanās atvērta no 1. jūnija.

Līdz 2018. gada 11. novembrim 23:59 pieteikšanās aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv vai COK SILVA mājas lapā www.coksilva.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

Ar 12. novembri pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz 14. novembrim 23.59. Ja iepriekš pieteiktā komandā dalībnieks  tiek pieteikts papildus, apmaksa par viņu veicama atbilstoši noteikumiem, kādi spēkā papildus dalībnieka pieteikšanas brīdī.

Pieteikumā 4 un 6 h rogainingam jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, starta grupa, savas SPORTident kartes numurs un ēdināšanas izvēle – tradicionālā vai veģetārā, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).

Pieteikumā 3 h rogainingam jānorāda Komandas nosaukums, starta grupa, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, savas SPORTident kartes numurs, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem). Ja 3h rogaininga dalībnieki vēlas pēcfiniša ēdināšanu (eur 2,50 par dalībnieku), lūdzam rakstīt uz sveikuli@sveikuli.lv. Pēc finiša ēdināšanu iepriekš reģistrētajām komandām būs iespējams pieteikt arī uz vietas, reģistrējoties sacensībām. 

Visām grupām- ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem. Izņēmums, ja tas ir rakstveidā saskaņots ar organizatoru COK Silva (rakstīt uz sveikuli@sveikuli.lv)

Ja SI kartes numurs piesakoties netiks norādīts, tiks uzskatīts, ka dalībnieks to vēlas īrēt no sacensību organizatoriem.

4 un 6 stundu rogaininga dalībniekiem paredzēta ēdināšana, kas iekļauta dalības maksā. Tautas grupas dalībniekiem- pēc finiša ēšana par papildus samaksu (Eur 2,50)- jānorāda pieteikumā.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas piesakās, bet nepiedalās sacensībās un līdz 11. novembrim neatsūta rakstisku atteikumu, apmaksā 50% no dalības maksas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā.

Sacensību organizatoriem ir tiesības atteikties reģistrēt dalībniekus un/vai komandas, ja tām ir finansiālas saistības pret organizatoriem.

Dalības maksa (Eur par katru dalībnieku)

 

 

Pieteikšanās un samaksa J,UV O,V,SV P* T3 (23-64) T3 (līdz 22 un virs 65)
01.06- 03.06 6,- 10,- 3,- 1,-
04.06-31.07 8,- 13,- 4,- 2,-
01.08-15.10 10,- 15,- 15,- 6,- 3,-
16.10-11.11 12.- 20,- 20,- 8,- 4,-
12.11-15.11 15.- 25,- 25,- 10,- 5,-
16.11-17.11 20,- 30,-, 15,- 7,-

*Pašvaldību komandu dalībnieki, neatkarīgi no vecuma

Dalības maksas 4 un 6 st. rogaininga dalībniekiem sedz sacensību materiālu, ēdināšanas (gan brokastu, gan pēc finiša), balvu fonda, dzirdināšanas un uzkodu punktu distancē, piemiņas suvenīra, rezultātu servisa un citus organizatoriskos izdevumus.

Dalības maksa Tautas grupas dalībniekiem sedz sacensību materiālu, brokastu, dzirdināšanas un uzkodu punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus.

Samaksa par pieteikšanos līdz 03.06 un 31. 07 obligāti jāveic līdz attiecīgā pieteikuma beigu datumam (ienākošajam maksājumam ne vēlāk kā 05. 06 vai 02.08)! Pretējā gadījumā, iestājas nākamais samaksas apmērs.

Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa, SI karšu numuru maiņa pēc 14. novembra vai uz vietas – Eur 3,00 par katru izmaiņu.

SPORTident kartes īre 2,00 EUR (Izīrēti tiks SIAC)

Dalībnieki ir atbildīgi par īrēto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ īrēto SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 62,00 (sešdesmit divi) Eur apmērā.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā:

Apmaksai ar pārskaitījumu:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747

Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas numuru un nosaukumu, par kuru tiek maksāts.

Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.

Apbalvošana

Ar balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas 4 un 6 stundu rogainingā katrā grupā. Apbalvošana notiek saskaņā ar sacensību laikā reģistrētajiem neoficiālajiem rezultātiem. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā.

T3Gim grupā apbalvo trīs labākās ģimeņu komandas.

T3 grupā nav apbalvošanas un rezultātu publikācijas. Komandu dalībnieki piedalās balvu izlozē.

Pēc katra finiša apbalvošanas Izlozē starp klāt esošajiem dalībniekiem izlozēsim Brīvības rogaininga atbalstītāju un sponsoru dāvātās pārsteiguma balvas (Stirnubuks.lv, Sveikuļu nakts-2019, Ziemassvētku rogainings, Brīvības rogainings 2019, MILZU u.c.)

Dzeršanas punkti,  serviss

Sacensību  rajonā izvietoti 2 dzeršanas punkti ar dzeramo ūdeni, tēju, tradicionālām, bezglutēna un veģetārām uzkodām. Dzeršanas punkti sacensību kartē būs apzīmēti ar glāzīti, bet dabā papildus būs izvietotas orientēšanās prizmas.

 Sacensību centrs tiks izvietots Kandavas sporta halles ēkā. Lūdzam ievērot maximālu saudzību pret telpām un tajās esošo inventāru! Sacensību centrā pieejamas WC, telpas lai pārģērbtos, distanču plānošanai, ēšanai. Sacensību centrā ar radžotiem un/vai netīriem apaviem ieeja aizliegta!

Sacensību dalībnieku bērniem (5-11 gadi) tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana (ar bērnu pārgājienu rogaininga trasē 2 -3 stundas)- Bērnus pārgājienam, lūdzu pieteikt iepriekš (līdz 14. novembrim), rakstot uz sveikuli@sveikuli.lv.

Katram sacensību dalībniekam- gabaliņš tortes par godu Latvijas 100 dzimšanas dienai.

Sacensību centrā darbosies kafejnīca.

Laikā no 9.00- 12.00 vietējo mājražotāju produkcijas degustācija un tirdzniecība.

Informācija par Kandavu un iespējamām naktsmītnēm: http://www.visitkandava.lv/; http://visitkandava.lv/kur_palikt; http://visitkandava.lv/kur_palikt/kandavas_sporta_halle

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).

Zipis tel. 29232026 (distances, organizatoriskie jautājumi),

Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.coksilva.lv un https://www.facebook.com/brivibasrogain/

Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā arī publiskajos medijos.

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un filmēts, un, ka fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi vai treneri.

Dalībnieki paši atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.

Tiekamies Kandavā!