Brīvības rogaininga nolikums

 

Brīvības rogainings- 2020

Pašvaldību kauss rogainingā-2020

Biļetens Nr.1

Laiks  2020.gada 14. novembris.

Organizē  Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību

Sacensību centrs: Kuldīgas vieglatlētikas manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads. GPS  56.965653, 21.965269

Sacensību rajons: Kuldīgas pilsēta un apkārtne

Noteikumi Rogaininga sacensības (orientēšanās izvēles distance ar dažādu kontrolpunktu vērtību noteiktā laika posmā). Distances jāveic pārvietojoties kājām.

Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.

Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, izņemot, ja ar šo nolikumu ir noteikts citādāk. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga lapā.

Laika limits visām vecuma grupām 4 un 6 stundas. 6-h rogaininga finišs paredzams tumsā. Obligāts- apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem. Ieteicams- galvas lukturis.

Laika limits Tautas grupā (T3Gim un T3) līdz 3 stundām.

Vienlaicīgi 4 stundu rogainingā starp pieteiktajām Latvijas pašvaldību komandām tiek izcīnīts Pašvaldību kauss Brīvības rogainingā. Skat.- Nolikums pašvaldībām.

Dalībnieku grupas

MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas zem 23 gadu vecuma);

MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);

MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

Tautas grupa  3h distancē

T3Gim (grupa ģimenēm, t.i. vienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir 14 gadus vecs vai jaunāks)

T3 (grupa iesācējiem, atsācējiem, līdzjutējiem un visiem, kas vēlas izkustēties svaigā gaisā – bez vecuma un dzimuma ierobežojuma, kas nevēlas startēt atbilstošajā vecuma grupā un, kas nevēlas sacensties ar citām komandām).

Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 14.11.2020

Sacensību programma tiks precizēta Biļetenā Nr.2

No 8.30 dalībnieku reģistrācija,

No 9.00 brokastis (auzu biezputra, ievārījums, sviests, tēja, kakao) visām grupām

10.45 sacensību atklāšana,

  1. 00 karšu saņemšana

12.00   kopējs starts visām grupām,

12.30   tiek slēgta reģistrācija,

15.00  finišs Tautas grupai (arī finiša slēgšana),

15.10   apbalvošana ģimeņu grupai (T3Gim)

15.20   balvu izloze Tautas grupai,

16.00   finišs 4h distancei,

16.30   finiša slēgšana 4h distancei,

Ap 17.00 apbalvošana 4 h distancei

Ap 17.20 apbalvošana “Brīvības kauss pašvaldībām”,

Ap 17.30 balvu izloze 4 h distancei,

18.00   sacensību finišs 6 h distancei,

18.30  finiša slēgšana 6 h distancei,

ap 19.00   apbalvošana 6 h distancei

ap 19.15 balvu izloze 6h distancei

No 15.30  pēc finiša ēdināšana sacensību dalībniekiem

  Atzīmēšanās Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). SPORTident kartes Dalībniekiem izsniegs organizatori.

Karte

Kartes autors: R. Lapiņš

Plānojuma autors: Z. Freimanis

Vērtēšana

Vērtēšana notiek saskaņā ar LOF rogaininga noteikumiem.

Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus. Vērtēšanā ņem vērā punktus, kas iegūti pēc kontrollaika beigām.

KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. SI kartes stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Pieteikumi Pieteikšanās atvērta no 5. septembra.

Līdz 2020. gada 8. novembrim 23:59 pieteikšanās aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv vai COK SILVA mājas lapā www.coksilva.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

no 9. novembra- 11. novembrim pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

Pēc 11. novembra pieteikšanās uz vietas sacensību centrā.

Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā,  Komandas izvēlētajā distancē iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz 8. novembrim 23.59. Ja iepriekš pieteiktā komandā dalībnieks  tiek pieteikts papildus, apmaksa par viņu veicama atbilstoši noteikumiem, kādi spēkā papildus dalībnieka pieteikšanas brīdī.

Pieteikumā 4 un 6 h rogainingam jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, starta grupa, savas ēdināšanas izvēle – tradicionālā vai veģetārā, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).

Pieteikumā 3 h rogainingiem jānorāda Komandas nosaukums, starta grupa, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, un izvēlēsies ēdināšanu (par papildus samaksu) vai nē, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).

Visām grupām- ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem. Izņēmums, ja tas ir rakstveidā saskaņots ar organizatoru COK Silva (rakstīt uz sveikuli@sveikuli.lv)

4 un 6 stundu rogaininga dalībniekiem paredzēta ēdināšana, kas iekļauta dalības maksā. Tautas un Ģimeņu grupas dalībniekiem- pēc finiša ēšana par papildus samaksu (Eur 3,50)- jānorāda pieteikumā.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas piesakās, bet nepiedalās sacensībās un līdz 10. novembrim neatsūta rakstisku atteikumu (izņemot sacensību atcelšanas gadījumu), , apmaksā 50% no dalības maksas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā.

Sacensību organizatoriem ir tiesības atteikties reģistrēt dalībniekus un/vai komandas, ja tām ir finansiālas saistības pret organizatoriem.

Dalības maksa (Eur par katru dalībnieku)

Pieteikšanās un samaksa J,UV O,V,SV P* T3 (23-64) T3 (līdz 22 un virs 65)
           
           
05.09-11.10 14,- 20,- 20,- 8,- 4,-
12.10-08.11 19,- 25,- 25,- 10,- 5,-
09.11-11.11 24.- 30,- 30,- 12,- 6,-
14.11 30.- 35,-   15,- 8,-
           

*Pašvaldību komandu dalībnieki, neatkarīgi no vecuma

T3 Ģim maksā atbilstoši Tautas grupai.

Samaksa par pieteikšanos obligāti jāveic līdz attiecīgā pieteikuma termiņa beigu datumam! Pretējā gadījumā, iestājas nākamais samaksas apmērs.

Gadījumā, ja sacensības tiks atceltas Latvijā noteiktu ierobežojumu dēļ, iemaksātā dalības maksa tiks atgriezta pilnā apmērā.

Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa  pēc 11. novembra vai uz vietas – Eur 3,00 par katru izmaiņu.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

 

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā:

Apmaksai ar pārskaitījumu:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747

Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas numuru un nosaukumu, par kuru tiek maksāts.

Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.

Apbalvošana

Ar balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas 4 un 6 stundu rogainingā katrā grupā. Apbalvošana notiek saskaņā ar sacensību laikā reģistrētajiem neoficiālajiem rezultātiem. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā.

T3Gim grupā apbalvo trīs labākās ģimeņu komandas.

T3 grupā nav apbalvošanas un rezultātu publikācijas. Komandu dalībnieki piedalās balvu izlozē.

Pēc katra finiša apbalvošanas Izlozē starp klāt esošajiem dalībniekiem izlozēsim pārsteiguma balvas!

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).

Zipis tel. 29232026 (distances, organizatoriskie jautājumi),

Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.coksilva.lv un https://www.facebook.com/brivibasrogain/

Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā arī publiskajos medijos. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar dalībnieku.

 

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un filmēts, un, ka fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

 

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. 

Dalībnieki paši atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.