Brīvības rogaininga nolikums

 

Brīvības rogainings- 2023

Pašvaldību kauss rogainingā-2023

Biļetens Nr.1

Bulletin

Laiks  2023. gada 11. novembris.

Organizē Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Sacensību centrs Alūksnes sporta centrs Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē.

57.4233135149353, 27.042059324200654

Sacensību centrā ieeja ar radžotiem un/vai netīriem apaviem ir aizliegta!

Sporta zālē ieeja tikai tīrās zeķēs vai ar bahilām.

Mērķis Noskaidrot labākās komandas 6 un 4 stundu rogainingā. Iepazīstināt ar rogainingu kā sporta veidu 3h distancē.

Pašvaldību kausa izcīņas sacensību mērķis  Veicināt pašvaldību, to iestāžu darbinieku un iedzīvotāju sportiskās aktivitātes. Noskaidrot aktīvāko un sportiskāko pašvaldību rogainingā.

Sacensību rajons Alūksne, Alūksnes novads

Aizliegtās teritorijas:

Aizliegts šķērsot un pārvietoties teritorijās, kas kartē ir iekrāsotas sarkanā un melnā krāsā. Šķērsot teritoriju, kas kartē ir iezīmēta olīvzļā krāsā ir atļauts tikai gadījumā, ka tam cauri iet kartē iezīmēts ceļš. Aizliegts šķērsot kapus. Aizliegts pārvietoties pa ceļiem un teritorijām, kurās dabā ir aprīkotas ar zīmēm vai uzrakstiem “Iet aizliegts”, “Pārvietoties aizliegts”, “Nešķērsot” un tml.

Aizliegts šķērsot apstrādātas lauksaimniecības teritorijas, jaunaudzes un teritorijas, kas norobežotas ar žogiem, tai skaitā- elektriskajiem ganiem (šādas teritorijas NAV speciāli atspoguļotas kartē).

Teritorijā notiek meža izstrādes darbi, ievērojiet norādījumus!

Papildus informācija tiks sniegta pirms starta.

Noteikumi Rogaininga sacensības (orientēšanās izvēles distance ar dažādu kontrolpunktu vērtību noteiktā laika posmā). Distances jāveic pārvietojoties kājām.

Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.

Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, izņemot, ja ar šo nolikumu ir noteikts citādāk. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga lapā.

Laika limits visām vecuma grupām 4 un 6 stundas. 6-h rogaininga finišs paredzams tumsā. Obligāts- apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem. Ieteicams- galvas lukturis.

Laika limits Ģimeņu grupā (Family3) 3 stundas.

Vienlaicīgi 4 stundu rogainingā starp pieteiktajām Latvijas pašvaldību komandām tiek izcīnīts Pašvaldību kauss Brīvības rogainingā, kurā piedalās pašvaldību deputātu, administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku, pašvaldības iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku komandas (turpmāk- pašvaldību komandas). Komandu sarakstu, kuras pārstāv pašvaldību Brīvības kausā  sacensību organizētājam COK Silva iesniedz Attiecīgās pašvaldības pārstāvis ar elektronisku vēstuli līdz 2023. gada 6. novembrim (e-pasta adrese: sveikuli@sveikuli.lv vai evita.freimane@gmail.com).

Dalībnieku grupas

MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas zem 24 gadu vecuma);

MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);

MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

Family 3 (grupa ģimenēm, t.i. vienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir zem 14 gadu vecuma).

Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 11.11.2023

Sacensību programma (tiks precizēta turpmākajos biļetenos):

No 8.30 dalībnieku reģistrācija

No 9.00 brokastis (auzu biezputra, ievārījums, sviests, tēja, kakao) visām grupām

10.40 sacensību atklāšana

11.00 karšu izsniegšana

12.00   kopējs starts visām grupām,

12.30   tiek slēgta reģistrācija,

15.00  finišs Family3 grupai,

15.30 finiša slēgšana 3h distancei,

15.40   apbalvošana ģimeņu grupai (Family3), balvu izloze

16.00   finišs 4h distancei,

16.30   finiša slēgšana 4h distancei,

Ap 17.00 apbalvošana “Brīvības kauss pašvaldībām”

Ap 17.20 apbalvošana 4 h distancei

Ap 17.30 balvu izloze 4h distancei

18.00   sacensību finišs 6 h distancei,

18.30  finiša slēgšana 6 h distancei,

ap 19.00   apbalvošana 6 h distancei

ap 19.10 balvu izloze 6h distancei

 no 15.00  pēc finiša ēdināšana sacensību dalībniekiem

  Atzīmēšanās Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). Var lietot savas vai organizatoru izsniegtās SPORTident kartes.

Karte

Kartes autors: R. Lapiņš

Plānojuma autors: Z. Freimanis

Mērogs: 1:20000

Augstuma līknes 3m

Kartē un apvidū 51 KP, Vērtības no 2 līdz 10.

Kartes fragmenti:

          

Vērtēšana

Vērtēšana notiek saskaņā ar LOF rogaininga noteikumiem.

Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus. Vērtēšanā ņem vērā punktus, kas iegūti pēc kontrollaika beigām.

KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. SI kartes stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Papildus noteikumi Pašvaldību kausa vērtējumam:

Par Pašvaldību kausa Brīvības roganingā ieguvēju tiek noteikta pašvaldība, kura iegūst vismazāko punktu skaitu 4 (četru) labāko pašvaldības komandu iegūto vietu 4 h distances absolūtā vērtējuma kopsummā (starp pašvaldību komandām). Ja pašvaldību pārstāv mazāk kā četras komandas, par trūkstošo komandu pašvaldība saņem tādu punktu skaitu, kas ir par vienu vairāk nekā pašvaldību vērtējumā esošajai pēdējai komandai .

Pašvaldību vērtējumā komandas netiek iedalītas vecuma vai dzimuma grupās, t.i. punktu piešķiršana notiek ņemot vērā iegūto komandas vietu absolūtajā vērtējumā.

Visas pašvaldību komandas piedalās arī  Brīvības rogaininga  atbilstošās vecuma un dzimuma grupas vērtējumā 4 h distancē.

Pieteikumi Pieteikšanās ir atvērta!

Līdz 2023. gada 6. novembrim 23:59 pieteikšanās aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv vai COK SILVA mājas lapā www.coksilva.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv vai evita.freimane@gmail.com.

no 7. novembra- 9. novembrim pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv vai evita.freimane@gmail.com.

Ar 10. novembri pieteikšanās uz vietas sacensību centrā.

Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā,  Komandas izvēlētajā distancē iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz 6. novembrim 23.59. Ja iepriekš pieteiktā komandā dalībnieks  tiek pieteikts papildus, apmaksa par viņu veicama atbilstoši noteikumiem, kādi spēkā papildus dalībnieka pieteikšanas brīdī.

Pieteikumā  jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, starta grupa, SI kartes numurs (ja lietosiet savu SI karti) un ēdināšanas izvēle – tradicionālā vai veģetārā, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).

Visām grupām- ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem. Izņēmums, ja tas ir rakstveidā saskaņots ar organizatoru COK Silva (rakstīt uz evita.freimane@gmail.com)

Visu kategoriju rogaininga dalībniekiem paredzēta pēcfiniša ēdināšana, kas iekļauta dalības maksā.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas piesakās, bet nepiedalās sacensībās un līdz 6. novembrim neatsūta rakstisku atteikumu (izņemot sacensību atcelšanas gadījumu), apmaksā 50% no dalības maksas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā.

Sacensību organizatoriem ir tiesības atteikties reģistrēt dalībniekus un/vai komandas, ja tām ir finansiālas saistības pret organizatoriem.

Dalības maksa (Eur par katru dalībnieku)

Pieteikšanās un samaksa J,UV O,V,SV   Family3 (virs14) Family3 ( zem 14)
           
           
01.09-30.09 20,- 25,-   15,- 10,-
01.10-06.11 25- 30,-   15,- 10,-
07.11-9.11 35.- 40,-   20,- 15,-
Sākot ar 10.11 40.- 45,-   25,- 20,-
           

Samaksa par piedalīšanos obligāti jāveic līdz 6. novembrim!

Par pieteikumiem, kas iesniegti sākot ar 7. novembri, samaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 10. novembrim vai skaidrā naudā- uz vietas.

Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa  pēc 6. novembra vai uz vietas – Eur 3,00 par katru izmaiņu.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt uz sveikuli@sveikuli.lv vai evita.freimane@gmail.com, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

 

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā:

Apmaksai ar pārskaitījumu:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747

Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas numuru un nosaukumu, par kuru tiek maksāts.

Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.

Dalības maksa sedz:

Sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa, ēdināšanas (brokastu, pēc finiša), balvu fonda, dzirdināšanas un uzkodu punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus, SIAC īres, aproces un citas izmaksas;

Ja ar SIAC dalībniekus nodrošina organizatori, dalībnieki ir atbildīgi par saņemto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ īrēto SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 62,00 (sešdesmit divi) Eur apmērā.

Apbalvošana

Ar balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas 4 un 6 stundu rogainingā katrā grupā. Apbalvošana notiek saskaņā ar sacensību laikā reģistrētajiem neoficiālajiem rezultātiem. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā.

Family3 grupā apbalvo trīs labākās ģimeņu komandas.

Apbalvošana Pašvaldību kausā!

Pašvaldību ieskaitē uzvarējusī pašvaldība tiek apbalvota ar Brīvības kausu un pārsteiguma balvām.

Pašvaldību ieskaitē tiek apbalvotas labākās vīriešu, sieviešu un jauktās komandas.

Pašvaldību komandām iespējamas pārsteiguma balvas iepriekš neizziņotās nominācijās.

Serviss:

Tualetes, mašīnu atslēgu glabātuve, brokastis, pēcfiniša ēdināšana!

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv vai evita.freimane@gmail.com

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).

Zipis tel. 29232026 (distances, organizatoriskie jautājumi),

Papildus noteikumi:

Sacensību organizācija notiks atbilstoši MK rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktajām prasībām. Atbildīgā persona par noteikumu ievērošanu- Evita Freimane, mob.29267142

Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.coksilva.lv un https://www.facebook.com/brivibasrogain/

Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā arī publiskajos medijos. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar dalībnieku.

 

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un filmēts, un, ka fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

 

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. 

Dalībnieki paši atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.