Brīvības kauss pašvaldībām

Brīvības rogainings 2019

Brīvības kauss rogainingā

(Pašvaldību kauss)

Nolikums

Mērķis: Veicināt pašvaldību, to iestāžu darbinieku un iedzīvotāju sportiskās aktivitātes. Noskaidrot aktīvāko un sportiskāko pašvaldību rogainingā.

Laiks.  2019. gada 16. novembris

Organizē.  Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”, sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada pašvaldību.

Sacensību centrs Jaunpiebalgas sporta halle, Jaunpiebalga

Sacensību rajons Jaunpiebalgas novads teritorija;

Noteikumi. Rogaininga sacensības (pārgājiens un orientēšanās izvēles distance ar dažādu kontrolpunktu vērtību). Distance notiek pārvietojoties kājām.

Piedalās pašvaldību deputātu, administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku, pašvaldības iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku komandas (turpmāk- pašvaldību komandas). Komandu sarakstu, kuras pārstāv pašvaldību Brīvības kausā  sacensību organizētājam COK Silva iesniedz Attiecīgās pašvaldības pārstāvis ar elektronisku vēstuli līdz 2019. gada 13. novembrim ( e-pasta adrese: sveikuli@sveikuli.lv).

Komandas dalībnieku skaits 2-5 dalībnieki.

Pašvaldību komandām saistošs ir arī Brīvības rogaininga 2019 nolikumā (biļetenos) noteiktais, ja ar šo nolikumu nav noteikts citādāk.

Laika limits visām vecuma grupām 4 stundas.

Dalībnieku grupas.

Atbilstoši Brīvības rogaininga noteikumiem.

Vērtēšana.

Par Pašvaldību kausa Brīvības roganingā ieguvēju tiek noteikta pašvaldība, kura iegūst vismazāko punktu skaitu 3 (trīs) labāko pašvaldības komandu iegūto vietu 4 h distances absolūtā vērtējuma kopsummā (starp pašvaldību komandām). Ja pašvaldību pārstāv mazāk kā trīs komandas, par trūkstošo komandu pašvaldība saņem tādu punktu skaitu, kas ir par vienu vairāk nekā pašvaldību vērtējumā esošajai pēdējai komandai .

Pašvaldību vērtējumā komandas netiek iedalītas vecuma vai dzimuma grupās, t.i. punktu piešķiršana notiek ņemot vērā iegūto komandas vietu absolūtajā vērtējumā.

Visas pašvaldību komandas piedalās arī  Brīvības rogaininga  atbilstošās vecuma un dzimuma grupas vērtējumā 4 h distancē.

Pieteikumi un dalības maksa

Pieteikšanās atvērta no 01. augusta.

Līdz 2019. gada 10. novembrim 23:59 pieteikšanās aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv vai COK SILVA mājas lapā www.coksilva.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

No 11. novembra- 13. novembrim pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv

Rakstot uz e-pastu, jānorāda: Komandas nosaukums, Pašvaldība, kuru pārstāv, katra komandas dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas diena, mēnesis, gads, Vai ir sava SI karte (ja ir- tās numurs) ēdināšanas izvēle (tradicionālā vai veģetārā).

Dalības maksa (katram pašvaldības komandas dalībniekam, neatkarīgi no vecuma):

Pieteikšanās laiks:

01.08-06.10                                                                         18.-

07.10-10.11                                                                         22.-

11.11-13.11                                                                         30,-

Aizpildot pieteikumu, pašvaldību komandas piezīmēs norāda pārstāvamo pašvaldību.

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 14. novembrim.

Apbalvošana.

Pašvaldību ieskaitē uzvarējusī pašvaldība tiek apbalvota ar Brīvības kausu un pārsteiguma balvām.

Pašvaldību ieskaitē tiek apbalvotas 3 (trīs) labākās vīriešu, sieviešu un jauktās komandas.

Pašvaldību komandām paredzētas pārsteiguma balvas iepriekš neizziņotās nominācijās.