Sadarbības partneriem

Aicinājums

Biedrība “Mēs dzīvojam zaļi” rīko vasaras nometnes bērniem, kurās uzsvars tiek likts uz apkārtējās vides iepazīšanu un saudzēšanu. Šo nometņu īpašās nodarbības ir pētniecība- augu, ūdens gaisa piesārņojuma pētīšana ar mikroskopiem un savvaļas dzīvnieku un putnu vērošana. Iepriekšējos gados, sadarbojoties ar Tukuma novada skolām, nometnes tika nodrošinātas ar nodarbību norisē nepieciešamajiem mikroskopiem un tālskatiem. Diemžēl, sākot ar šo gadu, šāda sadarbība pastāvošās izglītības sistēmas ietvaros vairs nav iespējama un tādēļ Biedrībai jāmeklē citas iespējas inventāra iegādei.

Ar šo uzaicinām Jūs kļūt par nometnes “Atklāsim pasauli” sadarbības partneri un ziedot naudas līdzekļus nepieciešamā inventāra iegādei par summu- Eur 879.28.

Prezentācija: ATKLĀSIM PASAULI!

Inventāra saraksts: Inventāra saraksts un izmaksas

Paldies.

Biedrības valdes locekle Evita Freimane

tel.29267142