Sadarbības partneriem

Aicinājums

Biedrība “Mēs dzīvojam zaļi” rīko vasaras nometnes bērniem, kurās uzsvars tiek likts uz apkārtējās vides iepazīšanu un saudzēšanu. Šo nometņu īpašās nodarbības ir pētniecība- augu, ūdens gaisa piesārņojuma pētīšana ar mikroskopiem un savvaļas dzīvnieku un putnu vērošana.

Ar šo uzaicinām Jūs kļūt par nometnes “Atklāsim pasauli” sadarbības partneri!

Prezentācija: ATKLĀSIM PASAULI!

Inventāra saraksts:

Paldies.

Biedrības valdes locekle Evita Freimane

tel.29267142