Nometnes

Sadarbībā ar Biedrību “Mēs dzīvojam zaļi” organizējam bērnu nometnes, kurās pamatdarbība ir orientēšanās pamatiemaņu apguve un aktīva dzīvesveida popularizēšana, kā arī “zaļā” dzīvesveida un apkārtējās dzīvās savvaļas dabas iepazīšana.

2021.gadā rīkosim 2  Vasaras nometnes bērniem “Atklāsim pasauli Sveikuļos”

Pieteikšanās veidlapa

04.07. – 10.07.2021

25.07.- 31.07.2021

Kur?

“Atpūtas kompleksā “Sveikuļi”, Tukumā pie Jumpravas ezera (adrese : “Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, www.sveikuli.lv)

N 56 59.661  E 023 08.196

Cik?

270,- eur

Atlaides (atlaides summējas):

Piesakot dalībnieku nometnei līdz 31.03.2021 un iemaksājot avansa maksājumu līdz 31.03.2021- atlaide 20,- eur,

Piesakot dalībnieku, kurš ir bijis nometnē “Atklāsim pasauli” iepriekš, atlaide 20,-eur,

Ja no vienas ģimenes tiek pieteikti 2 vai vairāk bērni- atlaide 10 eur par katru bērnu,

Ja bērna dzīves vieta deklarēta Tukuma novadā, iespējama atlaide- eur 30,-.

Jaunums: Esam ieguvuši licenci interešu izglītības, kas dod tiesības pretendēt uz IIN atmaksu realizēšanai! Tukuma novada Licences Nr.2020/01/02

Ko darīsim?

Orientēšanās pamatu apguves nodarbības (katru dienu); izpētes ekspedīcijas uz ezeriem, mežiem, purviem, pļavām savvaļas dabas iepazīšanai; dienas un nakts pārgājieni; konkursi; šķēršļu josla; spēles labirintā un “Latvijā”, radošas darbnīcas (ar dabas un otrreizējai pārstrādei paredzētiem materiāliem); pētniecība un mikroskopi; zivju makšķerēšana, makšķeru gatavošana; savvaļas dzīvnieku un putnu vērošana; “izdzīvošana” dabā; sporta spēles un stafetes; “Nometnes  balvas” izcīņa;

Nometnes pamatnoteikumi:

Nav atļauta personīgās mobilās sakaru tehnikas, datortehnikas, mūzikas atskaņošanas ierīču lietošana; Saziņa ar vecākiem nometnes laikā- TIKAI ārkārtas gadījumos; Nav atļauts ņemt līdzi pārtikas produktus, gāzētos saldinātos dzērienus. Nodarbības notiek dabā (mežā, pļavās, pie  ūdens) jebkuros laika apstākļos (izņemot dabas stihijas); Brīvais laiks ir nodarbību dažādība.

Citi noteikumi:

Bērna ieskaitīšana nometnes dalībnieku sastāvā notiek pēc avansa maksājuma 120,- eur samaksas Biedrības norēķinu kontā vai skaidrā naudā.

Atlikusī Dalības maksas daļa jāsamaksā ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms nometnes sākuma.

Ir iespējams slēgt līgumu par citu apmaksas kārtību.

Nometnes organizatoriem ir tiesības atcelt nometni gadījumā, ja pieteikušos dalībnieku skaits ir mazāks par 10. Nometnes atcelšanas gadījumā samaksātā nauda tiek atgriezta maksātājiem nometnes atcelšanas dienā, kas ir ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms nometnes sākuma.

Organizators:   Biedrība “Mēs dzīvojam zaļi” sadarbībā ar Ceļojumu un orientēšanās klubu “Silva”

Papildus info par pieteikšanos : evita@mesdzivojamzali.lv 

Tel. 29267142 (Evita)

www.sveikuli.lv/ nometnes;

www.facebook.com/Mēs dzīvojam zaļi

Rekvizīti:

Biedrība „Mēs dzīvojam zaļi”,

Reģistrācijas Nr. 40008218290,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS SEB banka

Konts: LV32UNLA0050021717120