Pirms starta informācija

                Pirms starta informācija

 Pirms starta informācija (pdf)

Sacensību centrs: Kuldīgas vieglatlētikas manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Koordinātes: GPS  56.965653, 21.965269.

Piedalīšanās sacensībās TIKAI ar derīgu pret COVID 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, izņemot bērnus līdz 11 gadu vecumam.

Karte: Sacensību karte: izmērs 42×59 cm; iespiesta uz divpusēji laminēta papīra, papildus aizsardzība pret mitrumu NAV nepieciešama; Katrai komandai paredzēta karte distances plānošanai.

Mērogs 1:20 000; H-2m. Kartē 48 kontrolpunkti. Punktu kopējā vērtība:163. Vērtības no 3-8.      

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes prasībai, Dabā nav izlikts kontrolpunkts ar numuru 78, kas, pēc kartes iespiešanas, ir svītrots gan kartē, gan leģendās.

Sacensību apvidus:

Rajonā ir sastopama pilsētas un lauku teritorija, grāvji, skaisti boreāli meži, plaši dažāda vecuma izcirtumi, plašs meža ceļu un stigu tīkls, daudz purvu, daudz dabas aizsargājamu teritoriju. Ventas upe, Riežupe, citas ūdenskrātuves, kuras šķērsot ir aizliegts. Teritorijā ir vairākas šosejas ar vidēju satiksmes intensitāti. Iespējami kartē neuzrādīti jauni izcirtumi.

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka rogainings daļēji notiek īpaši aizsargājamas dabas teritorijās- Ventas Dabas parkā un Riežupes dabas parkā, kurās pārvietošanās ieteicama pa ceļiem un takām.

Neatstāt distancē izlietotās želejas, pārtikas iesaiņojumu vai cita veida sadzīves atkritumus!

Sacensību laikā satiksme netiek ierobežota, tāpēc dalībnieki paši ir atbildīgi par satiksmes drošības noteikumu ievērošanu.

Aizliegtās teritorijas:

Aizliegtās teritorijas, t.i. teritorijas, kuras ir aizliegts šķērsot, kartē ir iekrāsotas ar sarkanu svītrojumu (Dabas parku regulējamās zonas, mikroliegumi) vai pelēku svītrojumu (iežogotas vai neiežogotas ražošanas teritorijas).

Aizliegtās teritorijas, t.i. teritorijas, kuras ir aizliegts šķērsot, ja tām cauri neiet kartē iezīmēts ceļš- ir iekrāsotas olīvzaļā krāsā.

Sacensību apvidū ir izvietoti 2 uzkodu un dzeršanas punkti, kuros būs pieejams dzeramais ūdens, tēja, veģetāras un tradicionālas uzkodas (sukādes, pīrādziņi, speķmaizītes un t.t.)

Sacensību centrs:       Automašīnas novietot, ievērojot organizatoru norādījumus.

Sacensību centrs ir izvietots telpās.

Pirms ieiešanas sacensību centrā jebkurai personai (izņemot bērni līdz 11 gadu vecumam) jāuzrāda COVID 19 pārslimošanas jeb pilnas vakcinācijas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

Pēc apliecinājuma par sertifikāta atbilstību prasībām saņemšanas, dalībniekam ap roku tiek aplikta noteiktas krāsas aproce, kas jānēsā visu sacensību laiku un jāuzrāda organizatoriem, ja tas tiek pieprasīts.

Uzturēšanās laikā sacensību centra telpās, obligāti jālieto sejas maska (izņemot ēšanas laiku).

Aicinām ievērot drošu 2 m distanci no citām telpās esošajām personām, mazgāt rokas un lietot dezinfekcijas līdzekļus!

Papildus: Komandas reģistrācija notiek Sacensību centra telpās. Uz reģistrāciju un aploksnes saņemšanu ierodas visi komandas dalībnieki vienlaicīgi. Reģistrējoties dalībnieki saņem komandas aploksni ar Brīvības rogaininga suvenīru katram dalībniekam, dalībnieku numuriem, saspraužamām adatām, SIAC Air kartēm, SI karšu stiprinājumiem.

Karšu saņemšana notiek vienam komandas pārstāvim saņemot karšu komplektu. Komandai jābūt reģistrētai sacensībām, t.i. ar redzamu (piestiprinātu) sacensību numuru. Karšu komplekti tiks izsniegti atbilstoši komandas dalībnieku skaitam (Maps for 2; Maps for 3 u.t.t.). Karšu komplekta sastāvs: Sacensību kartes atbilstoši komandas dalībnieku skaitam un viena plānošanas karte.

Komandai savs rezultāts jānolasa līdz attiecīgā finiša slēgšanai.

Protesta iesniegšana par sacensību rezultātiem- 30 min. laikā pēc attiecīgā finiša slēgšanas.

Tautas grupā NAV sacensību elementa- rezultāti netiks publicēti!

Dalībnieki patstāvīgi piestiprina SI kartes.

SI aproces ir mitrumizturīgas .

Pirms ieejas starta zonā:

  • SI kartes notīrīt CLEAR stacijā.
  • Ieejot starta zonā, uzrādīt sacensību dalībnieka aproci un uzrādīt pie rokas piestiprinātu SIAC Air un pie tiesneša veikt starta zonas atzīmi CHECK.

Kopējais Starts pēc signāla 11:00

Stacijas būs ieslēgtas bezkontakta režīmā ar darbības zonu 30 cm (0,3m).

Uzmanību dalībniekiem: Iespējama situācija, ka pirmajam dalībniekam “jāpamodina” meža stacijas bezkontakta sistēmas iedarbināšanai. Visiem vienas komandas dalībniekiem kontrolpunktā jāatzīmējas 1 (vienas) minūtes laikā.

Katram 6h distances dalībniekam OBLIGĀTS apģērbs ar atstarojošiem elementiem un gaismas lukturis. 4h un 3h dalībniekiem- vēlams apģērbs ar atstarojošiem elementiem.

Pirms starta informācija-Kuldīga

Ārkārtas telefona Nr.:

112      Glābšanas dienests

113      Neatliekamā medicīniskā palīdzība

+371 29267142 Organizatoru palīdzības telefons

 Veiksmi distancē!