Pirms starta informācija

PIRMS STARTA informācija

Sacensību centrs: Kempings “Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads.

Koordinātes: GPS N 56 59.661  E 023 08.196

Karte: Sacensību karte: izmērs 65×79 cm; iespiesta uz mitrumizturīgas plēves (Tyvek), papildus aizsardzība pret mitrumu NAV nepieciešama; Karte plānošanai- uz papīra.

Mērogs 1:25 000; H-4m. Kartē 74 kontrolpunkti. Punktu kopējā vērtība:391.                     

Sacensību apvidus:

Rajonā ir sastopami skaisti boreāli meži, plaši dažāda vecuma izcirtumi, plašs meža ceļu un stigu tīkls, daudz purvu, daudz slēgtu teritoriju, daudz dažāda augstuma pauguri, Lāčupīte. Teritorijā ir vairākas šosejas ar vidēju satiksmes intensitāti, Tukuma pilsēta, nelielas apdzīvotas vietas. Iespējami kartē neuzrādīti jauni izcirtumi.

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka rogainings notiek apvidū ar ierobežotu pieejamību īpaši aizsargājamas dabas teritorijās- Milzkalna Dabas parkā un Ķemeru Nacionālajā parkā, tādēļ jāievēro kartē atzīmētās aizliegtās teritorijas. Tās šķērsot ir AIZLIEGTS!

Teritorijā  (ārpus apdzīvotām vietām) sastopami: brieži, aļņi, meža cūkas, lūši, lapsas, vilki (Ķemeru nacionālā parka teritorijā-kartes labā puse), āpši un tml., ērces, vietām nelielas latvāņu audzes. 

Neatstāt distancē izlietotās želejas, pārtikas iesaiņojumu vai cita veida sadzīves atkritumus!

Sacensību laikā satiksme netiek ierobežota, tāpēc dalībnieki paši ir atbildīgi par satiksmes drošības noteikumu ievērošanu.

Aizliegtās teritorijas:

Aizliegtās teritorijas, t.i. teritorijas, kuras ir aizliegts šķērsot, kartē ir iekrāsotas ar sarkanu svītrojumu (Parku regulējamās zonas, mikroliegumi, apsēti lauki, ganības) vai pelēku svītrojumu (iežogotas vai neiežogotas ražošanas teritorijas).

Aizliegtās teritorijas, t.i. teritorijas, kuras ir aizliegts šķērsot, ja tām cauri neiet kartē iezīmēts ceļš- ir iekrāsotas olīvzaļā krāsā.

Sacensību apvidū ir izvietoti 8 dzeršanas punkti, kuros būs pieejams dzeramais ūdens un sāls (atsevišķā traukā). Dzeršanas punkti dabā apzīmēti ar sekojošu zīmi:

Sacensību centrs:       Automašīnas novietot ievērojot organizatoru norādījumus. Stāvvietas dalās- ilgtermiņa (24h dalībniekiem) un īstermiņa (6 un 3h dalībniekiem) Iebraucot- sekot organizatoru norādēm.

Sacensību centrs ir izvietots Ārpus telpām. Pieejamais serviss dalībniekiem: telšu laukumi, tualetes,  āra dušas, telts ar galdiem, soliem ēdināšanai un distances plānošanai. Reģistrācija un apbalvošana- ;  sacensību atklāšana, karšu izdalīšana un rezultātu nolasīšana skolas priekšpusē. Tiks nodrošināta mantu un atslēgu glabātuve, pirmā medicīniskā palīdzība.

Hash House atrodas sacensību centrā. Hash House darba laiks: 20.00-9.00.

Papildus: Reģistrējoties dalībnieki saņem komandas aploksni ar Sveikuļu rogaininga suvenīru katram dalībniekam, dalībnieku numuriem, saspraužamām adatām, SIAC Air kartēm, SI karšu stiprinājumiem – plastikāta, reklāmas materiāliem, pēc finiša ēdināšanas taloniem, ja tāda paredzēta saskaņā ar nolikumu. Saņemot komandas aploksni, komanda iesniedz  parakstītu Atbildības apliecinājumu.

Karšu saņemšana atsevišķi pa distancēm notiek vienlaicīgi katras distances komandas pārstāvim saņemot karšu komplektu. Komandai jābūt reģistrētai sacensībām, t.i. ar redzamu (piestiprinātu) sacensību numuru. Karšu komplekti tiks izsniegti atbilstoši komandas dalībnieku skaitam(norādīts uz sacensību numura). Karšu komplekta sastāvs: Sacensību kartes uz Tyvek- atbilstoši komandas dalībnieku skaitam un viena plānošanas karte- iespiesta uz papīra (nav izmantojama sacensībām- jānodod ieesot starta zonā.

Komandai savs rezultāts jānolasa līdz attiecīgā finiša slēgšanai.

Protesta iesniegšana par sacensību rezultātiem- 30 min. laikā pēc attiecīgā finiša slēgšanas.

Tautas grupā NAV sacensību elementa- rezultāti netiks publicēti!

Dalībnieki patstāvīgi piestiprina SI kartes.  Skatīt sekojošos attēlus:

 

SI aproces ir mitrumizturīgas .

Pirms ieejas starta zonā:

  • Uzrādīt obligāto inventāru-svilpi,
  • Nodot plānošanas karti,
  • Saņemt GPS iekārtu un uzlikt uz rokas augšdelma,
  • Uzrādīt necaurspīdīgo maisiņu ar vai bez līdzi ņemamajām aizliegtajām ierīcēm.
  • SI kartes notīrīt CLEAR stacijā.
  • Ieejot starta zonā, uzrādīt pie rokas piestiprinātu SIAC Air un veikt starta zonas atzīmi CHECK.
  • Pārbaudīt SIAC Air darbību stacijā Test,

Kopējais Starts pēc signāla:

24h: 12:00

3h un 6h: 12:30

Stacijas būs ieslēgtas bezkontakta režīmā ar darbības zonu 30 cm (0,3m).

Uzmanību dalībniekiem: Iespējama situācija, ka pirmajam dalībniekam “jāpamodina” meža stacijas bezkontakta sistēmas iedarbināšanai. Visiem vienas komandas dalībniekiem kontrolpunktā jāatzīmējas 1 (vienas) minūtes laikā.

 

Papildus serviss:

20.07.2018 no 17.00               Sporta pārtikas (želejas, dzērieni un tml.) un aksesuāru tirdzniecība (Dainis Bautra)

Kafejnīca (Magnēts)

21.07.2018                              Sporta pārtikas (želejas, dzērieni un tml.) un aksesuāru tirdzniecība (Dainis Bautra),

Isostar sporta pārtikas tirdzniecība,

Kafejnīca (Magnēts)

  1. 07.2018 11.00-15.00 Abavas vīna darītavas produkcijas degustācija un tirdzniecība

 

Ārkārtas telefona Nr.:

112      Glābšanas dienests

113      Neatliekamā medicīniskā palīdzība

+371 29267142 Organizatoru palīdzības telefons

 Veiksmi distancē!