Pirms starta informācija

                 Pirms starta informācija

 Pirms starta informācija-Alūksne (pdf)

Sacensību centrs: Alūksnes sporta centrs, Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē.

57.4233135149353, 27.04205932420065

Karte: 

Sacensību karte: izmērs C2 (540 × 448 cm); iespiesta uz divpusēji laminēta papīra, papildus aizsardzība pret mitrumu NAV nepieciešama.

Mērogs 1:20 000; H-3m. Kartē 51 kontrolpunkti. Vērtības no 2-10.

Sacensību apvidus:

Rajonā ir sastopama pilsētas un lauku teritorija, nedaudz piepilsētas savrupmāju rajoni, lauku un meža teritorijas ar paugurainu reljefu, ir  grāvji, purvi un pārpurvotas vietas, klasisku mežu- maz, daudz krūmāju, īpaši aizsargājama dabas teritorija- Kaļķu grava. Teritorijā ir vietēja rakstura šosejas ar vidēju satiksmes intensitāti. Kartē iespējami neuzrādīti žogi ap būvēm, elektriskie gani ap pļavām, jauni izcirtumi, kuros notiek mežistrādes darbi.

Kartes fragmenti:

     

Neatstāt distancē izlietotās želejas, pārtikas iesaiņojumu vai cita veida sadzīves atkritumus!

Sacensību laikā satiksme netiek ierobežota, tāpēc dalībnieki paši ir atbildīgi par satiksmes drošības noteikumu ievērošanu.

Aizliegtās teritorijas:

Aizliegtās teritorijas, t.i. teritorijas, kuras ir aizliegts šķērsot, kartē ir iekrāsotas ar sarkanu svītrojumu (mikroliegumi) vai pelēku svītrojumu (iežogotas vai neiežogotas ražošanas teritorijas).

Aizliegtās teritorijas, t.i. teritorijas, kuras ir aizliegts šķērsot, ja tām cauri neiet kartē iezīmēts ceļš- ir iekrāsotas olīvzaļā krāsā.

Aizliegts šķērsot kapus. Aizliegts pārvietoties pa ceļiem un teritorijām, kurās dabā ir aprīkotas ar zīmēm vai uzrakstiem “Iet aizliegts”, “Pārvietoties aizliegts”, “Nešķērsot” un tml.

Aizliegts šķērsot apstrādātas lauksaimniecības teritorijas, jaunaudzes un teritorijas, kas norobežotas ar žogiem, tai skaitā- elektriskajiem ganiem (šādas teritorijas NAV speciāli atspoguļotas kartē).

Sacensību apvidū ir izvietoti 1 uzkodu un dzeršanas punkts, kuros būs pieejams dzeramais ūdens, tēja, veģetāras un tradicionālas uzkodas (rozīnes, pīrādziņi, speķmaizītes, marinēti gurķīši un t.t.)

Par un ap sacensību centru: Automašīnas novietot atbilstoši shēmai un ievērojot organizatoru norādījumus:

1- Sacensību centrs,

2-Stāvlaukums vieglajām automašīnām,

3-Stāvlaukums autobusiem un vieglajām automašīnām.

Ar bultu norādīts iešanas virziens no stāvlaukuma Nr.3 uz sacensību centru.

Sacensību centrs ir izvietots telpās ir izvietots telpās (Sporta centra hallē un sporta zālē).

Sacensību centrā (telpās) AIZLIEGTS ieiet ar radžotiem un dubļainiem apaviem!

Sporta zālē atļauts ieiet tikai ar basām kājām, zeķēs vai ar bahilām vai tīriem sporta zāles apaviem.

Sacensību centrā būs nodrošināta reģistrācija, rezultātu nolasīšana un vērošana, apbalvošana, tualetes, brokastu un pēcfiniša ēdināšana ,automašīnu atslēgu glabāšana.  Pēcfiniša ēdināšanā pieejama gan veģetāra, gan tradicionāla virtuve.

Dalībniekiem NEBŪS pieejami galdi plānošanai. (Plānošanai un mantu atstāšanai būs pieejamas tribīnes sporta zālē). Lūdzam ņemt līdzi SAVAS karotes!

Notiks atkritumu šķirošana, atkritumus izmest tikai norādītajās atkritumu urnās (papīra trauki, depozīta pudeles, nepārstrādājamie atkritumi un tml.).

Komandas reģistrācija notiek Sacensību centrā. Reģistrējoties dalībnieki saņem komandas aploksni ar Brīvības rogaininga suvenīru katram dalībniekam, dalībnieku numuriem, saspraužamām adatām, piešķirtajām SIAC Air kartēm, SI karšu stiprinājumiem, maisiņu atslēgu ievietošanai.

10.30 sāksim pulcēties uz sacensību atklāšanu ārpusē pie sporta centra .

11.00 Pēc sacensību atklāšanas – Karšu izsniegšana – ārpus telpām (sacensību atklāšanas rajonā).

Karšu saņemšana notiek vienam komandas pārstāvim saņemot karšu komplektu. Komandai jābūt reģistrētai sacensībām, t.i. ar redzamu (piestiprinātu) sacensību numuru. Karšu komplekti tiks izsniegti atbilstoši komandas dalībnieku skaitam ar pievienotu vienu karti plānošanai.

Komandai savs rezultāts jānolasa līdz attiecīgā finiša slēgšanai.

Protesta iesniegšana par sacensību rezultātiem- 30 min. laikā pēc attiecīgā finiša slēgšanas.

Dalībnieki patstāvīgi piestiprina SI kartes.

SI aproces ir mitrumizturīgas.

Pirms ieejas starta zonā:

  • SI kartes notīrīt CLEAR stacijā.
  • Ieejot starta zonā, uzrādīt ar dalībnieka aproci pie rokas piestiprinātu SI karti un pie tiesneša veikt starta zonas atzīmi CHECK.

Kopējais Starts pēc signāla 12:00

Stacijas būs ieslēgtas bezkontakta režīmā ar darbības zonu 30 cm (0,3m).

Uzmanību dalībniekiem: Iespējama situācija, ka pirmajam dalībniekam “jāpamodina” meža stacijas bezkontakta sistēmas iedarbināšanai. Visiem vienas komandas dalībniekiem kontrolpunktā jāatzīmējas 1 (vienas) minūtes laikā.

Pēc katras distances apbalvošanas- pārsteiguma balvu izloze. Izlozēs piedalās klātesošie dalībnieki!

Katram 6h distances dalībniekam OBLIGĀTS apģērbs ar atstarojošiem elementiem un gaismas lukturis. 4h un 3h dalībniekiem- vēlams apģērbs ar atstarojošiem elementiem.

Ārkārtas telefona Nr.:

112      Glābšanas dienests

113      Neatliekamā medicīniskā palīdzība

+371 29267142 Organizatoru palīdzības telefons

 Veiksmi distancē!