Silva-rog

Silva-rog

Individuālo treniņu rogainingā NOTEIKUMI

Organizē: COK Silva.

Rogaininga pamatnoteikumi: Rogainings- orientēšanās izvēles distance ar dažādu kontrolpunktu vērtību konkrētā laika periodā. Distance jāveic pārvietojoties kājām . Silva-rog treniņrogainingos ir vairākas atkāpes no rogaininga noteikumiem.

Formāts: 3 stundu rogainings (bez papildus laika) individuāli.

Katra kārta ir pieejama 2 dienas (sestdiena un svētdiena).

Saskaņā ar Covid noteikumiem – norise ir neklātienē, individuālo treniņu formātā, bez pulcēšanās, pieejama ikvienam interesentam.

Treniņu uzdevums:

 1. Pilnveidot prasmes iekļauties konkrētajā laika vienībā;
 2. Izprast atšķirīgus, tai skaitā-neierastus, kartes mērogus.

Treniņu norises laiki (treniņu poligons ar dabā izvietotiem kontrolpunktiem (SI sistēmas stacijām)):

2021. gada 11.-12. decembris /”Silva-rog Vilkaču mežā”/

Pieteikšanās veidlapa

Rezultāti:

Treniņu norises centrs:
Kempings “Sveikuļi” Koordinātas: 56.994475, 23.136417

Apmeklējot tualeti telpās, obligāti jālieto sejas masku.

Viss tiks organizēts ārā, bezkontakta veidā.

 Īpašie noteikumi 11.-12. decembra treniņam (papildinājumi sekos…):

 • Iepriekšējā pieteikšanās līdz  10. decembra plkst.9:00,
 • Kartes mērogs: _____________
 • 3h distancei:
 • Treniņa centrs (reģistrācija, kartes saņemšana, nolasīšana, pēcfinišs) atrodas Sveikuļos;
 • KP skaits-________
 • KP vērtības no _________
 • Karte: A4;
 • starts un finišs atrodas________________ attālumā no centra, uz turieni jādodas ar_______________________;
 • Par pēcfinišu- rakstīsim citreiz..

Treniņu dalībnieku grupas (jānorāda reģistrējoties):

V- visu vecumu vīrieši,

S- visu vecumu sievietes,

Programma:
Dienas kārtā:

Karšu saņemšana sestdienā no10:00 līdz 15:00, svētdienā no 9:00 līdz 14:00.

Starts dalībnieku izvēlētajā laikā no sestdienas 10:00,

Svētdienā finišs tiek slēgts 18:00.

SI kartes svētdienā jānolasa ne vēlāk kā līdz 18:30

Abu dienu kopējo rezultātu publicēšana treniņu analīzei- pirmdienā.

Atzīmēšanās:
Atzīmēšanās izmantojot SI kartes ar jebkāda daudzuma ietilpību.

Ja kāds kontrolpunkts nestrādā, jāatzīmējas ar klātesošo kompostieri uz kartes malas. Pēc finiša, nolasot SI kartes informāciju, jāinformē treneris par apmeklēto kontrolpunktu un KP numuru no kura nācāt.

Ja dalībniekam nav savas SI kartes, to var iznomāt (Eur 1,-)

SI karšu piestiprināšana  (uz pirksta vai uz rokas) ir dalībnieku pārziņā, izņemot, ja SI karte tiek īrēta (šajā gadījumā aproce tiek nodrošināta).

 Karte:
Kartes mērogs 1:20 000- 1:27000

Tiek izmantotas Tukuma apkārtnē notikušo rogainingu kartes vai to izdrukas.

Leģendas būs pieejamas atsevišķi no kartes!

Apvidū tiek veikti mežistrādes, ceļu pārbūves un meliorācijas darbi, kuru radītās izmaiņas var nebūt atspoguļotas kartē! Esiet uzmanīgi un radoši!

Pieteikšanās:

Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta (nepieciešams, lai zinātu sagatavojamo karšu skaitu, plānotu treniņa dalībnieku plūsmu un sagatavotu programmu SI karšu attālinātai nolasīšanai) aizpildot veidlapu www.coksilva.lv vai rakstot uz sveikuli@sveikuli.lv līdz  piektdienas 9:00.

Treniņa organizatoriem ir tiesības pārtraukt dalībnieku reģistrāciju uz kādu no treniņa periodiem, ja pieteikto dalībnieku skaits pārsniedz, no epidemioloģiskā viedokļa, droša treniņa norisei vēlamo dalībnieku daudzumu.

Dalības maksas
Dalībniekiem no 20-64 gadiem 8 eiro vienam dalībniekam/ par vienu kārtu, ja dalībnieks pieteicies līdz piektdienas 9:00; 11 eur, ja piesakās pēc šī termiņa.

Dalībniekiem līdz 19 gadiem un no 65 gadiem 5 eiro vienam dalībniekam/ par vienu kārtu, ja dalībnieks pieteicies līdz piektdienas 9:00; 8 eur, ja piesakās pēc šī termiņa.

SI kartes īre- 1 eur.

Dalības maksu par treniņu jāmaksā ar pārskaitījumu Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva” norēķinu kontā:

Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”

“Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139
Reģ. Nr. 40008061499,
Banka: A/S Swedbank
Konts: LV63HABA0551005150747

Treniņa norise:

Pirms treniņa distances uzsākšanas dalībnieks individuāli saplāno savu maršrutu automašīnā ar kuru ieradies uz treniņu.

Pirms distances sākšanas dalībnieks patstāvīgi notīra SI karti tīrīšanas ierīces stacijā CLEAR.

SIAC lietotāji patstāvīgi aktivizē savu SIAC stacijā SIAC ON.

Lai uzsāktu distanci (atskaites laiku), Dalībnieki atzīmējas stacijā STARTS.

Lai beigtu distanci (atskaites laiku), Dalībnieki atzīmējas stacijā FINIŠS.

Dalībnieks pats nolasa SI karti Treniņu centrā esošajā nolasīšanas ierīcē un saņem lapiņu ar savu individuālo rezultātu.

Katram dalībniekam/komandai kontrollaiks sākas un beidzas atšķirīgi, bet beidzas ne vēlāk kā 18.30 (svētdienas kārtā).

COK Silva ir tiesīga piešķirt atlaidi dalības maksai līdz 100% pēc saviem ieskatiem.

Rezultāti un vērtēšana
Treniņa rezultāti tiks publicēti www.coksilva.lv un www.sveikuli.lv pirmdienā.

Šīs NAV sacensības, apbalvošana NAV paredzēta.

Citi noteikumi

Visiem dalībniekiem OBLIGĀTI jāievēro valstī noteiktie distancēšanās, sejas masku nēsāšanas un citi epidemioloģiskie noteikumi.  Pirms treniņa uzsākšanas (reģistrējoties un saņemot karti) lietosim sejas maskas un nepulcēsimies vairāk kā viena mājsaimniecība vai dalībnieks. Ar kartes izsniedzēju komunicēsim individuāli. Ja redzat, ka pie karšu izsniegšanas ir vairāki treniņa dalībnieki, pagaidīsim, ievērojot drošu distanci! Ja esat saaukstējies vai jūtat elpceļu saslimšanas pazīmes, treniņā piedalīties AIZLIEGTS.

Katrai kārtai atsevišķi tiks publicēti īpašie noteikumi un links uz pieteikšanās veidlapu.

Karte un dalībnieku veiktie ceļi visdrīzāk netiks publicēti.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri.

 Precīzāka informācija tiks publicēta ne vēlāk kā nedēļu pirms treniņa.

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142

Zipis tel. 29232026